Nyhet - 21.04.2016 klo 15.51

Reform av familjeledigheter utan extra kostnader

FFC:s förslag skulle bland annat öka pappors möjligheter att utnyttja familjeledigheter. Bild: iStock

FFC:s förslag skulle bland annat öka pappors möjligheter att utnyttja familjeledigheter. Bild: iStock

FFC kom med ett förslag som inte skulle medföra ökade kostnader för familjeledigheter, men som skulle öka flexibiliteten och jämställdheten.

– Det nuvarande systemet är stelbent, främjar inte sysselsättningen eller jämställdheten och tar inte hänsyn till olika typer av familjer, var FFC:s nationalekonom Ilkka Kaukorantas motivering till behovet av ett nytt förslag till familjeledighet vid presskonferensen på torsdagsmorgonen.

Det nuvarande systemet har byggts upp steg för steg. Det har kommit förslag som skulle ändra hela systemet, exempelvis 6 + 6 + 6-modellen, men prislappen för dem är hundratals miljoner euro. FFC kom med ett förslag som inte skulle öka kostnaderna.

FFC:s förslag består av 5 veckors graviditetspenning, 12 månaders föräldrapenning och 6 veckors vårdpenning.

Av de 12 månadernas föräldrapenning skulle en individuell kvot på 3 månader reserveras för vardera föräldern. Nu är pappaledigheten 54 vardagar, det vill säga drygt 2 månader. Av kvoten skulle det vara möjligt att använda 3 veckor på samma gång, exempelvis direkt efter födseln. De återstående 6 månaderna av föräldrapenningen skulle delas lika mellan föräldrarna, men de skulle kunna föras över på den andra föräldern eller familjemedlemmen.

Föräldra- och vårdpenningen skulle få användas enstaka dagar, halverade eller som längre ledigheter. Genom att dela dagarna skulle antalet dagar förlängas. Om pengarna används halverade kan barnet vara på daghem. Det skulle göra det möjligt med exempelvis deltidsarbete.

– De som gynnas av flexibiliteten är i synnerhet korttidsanställda och egenföretagare. Även föräldrar som är fast anställda kan upprätthålla sina yrkeskunskaper genom att göra besök i arbetslivet under föräldraledigheten, förklarar Kaukoranta i organisationens meddelande.

För närvarande kan man inte avbryta föräldraledigheten.

Ledig fram till 7 års ålder

Förmånerna skulle även omfatta distansföräldrar och exempelvis föräldrar av samma kön.

Föräldrapenningen under den första månaden för båda föräldrarna samt graviditetspenningen skulle uppgå till 90 procent av inkomsten och därefter till 70 procent. Som det är nu får pappor 70 procent under hela perioden. Vårdpenningen under ett halvår skulle uppgå till 800 euro i månaden. Om man halverade den skulle den ligga på strax över grundnivån för hemvårdsstödet och räcka i ett år.

Föräldrapenningen skulle enligt FFC:s modell kunna användas fram tills barnet fyller 3 år och vårdpenningen fram tills barnet fyller 7 år.

Arbetsgivarnas skyldighet att bevilja föräldraledighet skulle FFC behålla som tidigare.

Debatten igång

FFC hade bett riksdagsledamot Annika Saarikko (Cent.), som nästa år börjar som minister med ansvar för familjefrågor, att komma till evenemanget och kommentera initiativet. Saarikko tyckte att den största förändringen var att föräldrapenningen, som motsvarar hemvårdsstödet, endast skulle ges i ett halvår på heltid jämfört med nuvarande 3 år. Hemvårdsstödet har särskilt varit Centerns skötebarn.

90 procent av familjerna utnyttjar hemvårdsstödet, men 55 procent använder det i högst ett år. Till det skulle den halverade föräldrapenningen enligt FFC:s förslag räcka.

Saarikko lovade inte att man skulle gå vidare med frågan under den här regeringsperioden, för regeringen har beslutat att fokus i familjepolitiken ska ligga på att utveckla servicen för barn och familjer i en förebyggande riktning. Saarikko tyckte att det positiva med förslaget var att man särskilt erkände mångfald bland och flexibilitet för familjer. Man kan komma vidare med de här frågorna genom enskilda lagändringar, tror hon.

Kaukoranta sade också att FFC hoppas att förslaget kommer att väcka debatt.

FFC:s förslag på föräldraledighet hittar du här.

 

 

uutisen-teksti: Auli Kivenmaa

 

Senaste

Mest lästa