Nyhet - 17.09.2019 klo 13.46
Välmående

Redskap för att stanna i arbetslivet

Materialet lämpar sig för alla situationer då anställdas hälsotillstånd försämras, vilket kräver ändringar i arbetet, omorganisering eller stödåtgärder. Bild: iStock.

Materialet lämpar sig för alla situationer då anställdas hälsotillstånd försämras, vilket kräver ändringar i arbetet, omorganisering eller stödåtgärder. Bild: iStock.

Anställda kan behöva ändringar i sitt arbete eller yrkesinriktad rehabilitering då deras hälsotillstånd förändras. För sådana situationer har förtroendemän nu tillgång till webbutbildningsmaterial.

"På webbsidorna tas upp hur arbetsförmågan kan upprätthållas och hur olikhet kan förstås bättre i dessa samband", noterar organisationsexpert Tuula Rantila på Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC.

Materialet hjälper arbetsplatsens förtroendevalda att stöda anställda så att de kan fortsätta arbeta så länge som möjligt. Sidorna är primärt avsedda för personalföreträdare men de är nyttiga också för arbetsledare, chefer och personalförvaltningen.

Du kan läsa igenom utbildningsmaterialet i egen takt och i den ordning du vill. Sidorna fokuserar på tre teman: främja mångfald i arbetslivet, personalföreträdarens roller och behandlingen av sjukdomar och olyckor i arbetet.

"Detta är ett välkommet tillskott till samarbetet med arbetsgivare. Vi samarbetar bland annat med arbetscoacher samt handledare och tränare. Sidorna hjälper dem i deras arbete", berättar Kaija Ray, utvecklingschef på stiftelsen Vates.

Enligt Tuula Rantila hjälper materialet åtminstone att friska upp minnet och stärker förmågan att använda modellen för tidigt ingripande till exempel i samband med alkoholproblem. Varje arbetsplats har en modell för tidigt ingripande som genomförs tillsammans med företagshälsovården.

"Tidigt ingripande handlar inte om övervakning utan om att sakligt ingripa i ett problem och ta upp frågan", slår Tuula Rantila fast.

Enligt henne lär utbildningsmaterialet att inte skuldbelägga någon som går till ett nätverksmöte utan vi ska fundera på praktiska metoder för att underlätta arbetet och eventuellt fördela arbetsuppgifter.

Utbildning på beställning

Materialet och videorna baserar sig på ett projekt finansierat av Arbetarskyddsfonden om personalföreträdare som främjare av mångfald. Projektet genomfördes av stiftelsen Vates tillsammans med FFC och Välmåendebranschen HALI rf. HALI representerar privata företag och organisationer inom social- och hälsovård.

"För oss är det viktigt att få partiellt arbetsföra och personer med funktionsnedsättning in i arbetslivet men också se till att de kan stanna där", observerar utvecklingschef Kaija Ray.

Vates är en expertorganisation grundad av handikapporganisationer som främjar lika sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka och partiellt arbetsföra.

Vates, FFC och HALI hoppas att utbildningsmaterialet sprider sig till alla arbetsplatser där det kan användas av förtroendemännen och personalen.

"Materialet lämpar sig för alla situationer då anställdas hälsotillstånd försämras, vilket kräver ändringar i arbetet, omorganisering eller stödåtgärder. Sidorna är inte avsedda endast för partiellt arbetsföra", poängterar Kaija Ray.

På beställning kan det genomföras för arbetsplatsen skräddarsydd utbildning för personalföreträdare. Tanken är att utveckla materialet på basis av kommentarer och önskemål från fältet.

"Materialet kan efter behov kompletteras med perspektiv kring partiell arbetsförhet och funktionsnedsättning", berättar Kaija Ray.

Ta del av  utbildningsmaterialet på finska här.

Artikeln har ursprungligen publicerats på FFC:s hemsida på finska 13.9.2019.

 

 

uutisen-teksti: UP/Tiina Tenkanen (orginalspråk finska)

 

Senaste

Mest lästa