Artikel - 10.09.2019 klo 15.20
Välmående

Rädsla ofta ett hinder för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen

Enligt Susanna Kosonen vågar vi inte berätta eller prata om psykiska problem på arbetsplatsen. Foto: Susanna Kekkonen

Enligt Susanna Kosonen vågar vi inte berätta eller prata om psykiska problem på arbetsplatsen. Foto: Susanna Kekkonen

Enligt Susanna Kosonen på MIELI Psykisk Hälsa Finland rf ska såväl individer och arbetsplatsen som ledningen beakta psykisk hälsa. Praxis och en arbetskultur som främjar psykisk hälsa skapas via ledarskap och organisationsstrukturer.

Inom alla sektorer av arbetslivet ska det inses att det lönar sig och är effektivt att främja psykisk hälsa innan störningar och problem uppstår. Detta enligt expertsamordnaren Susanna Kosonen på MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Fast världen och attityderna förändras är psykiska problem fortfarande förknippade med rädsla för att stämplas. Därför vågar få prata om psykiska problem på arbetsplatser.

”Det förekommer också rädsla för hur du – som arbetskamrat eller arbetsledare – ska handskas med personer med psykiska problem. Ofta granskar vi psykisk hälsa fortfarande ur ett sjukdomsperspektiv och inser eller vet inte att psykisk hälsa är hälsa på samma sätt som all annan hälsa. Hälsa som kan vårdas och hälsa som inbegriper färdigheter och kunskap som vi kan kartlägga och lära oss livet ut”, berättar Susanna.

Psykisk hälsa ska såväl individer och arbetsplatsen som ledningen beakta. Enligt Susanna är det viktigt att alla dessa nivåer är medvetna om möjligheterna att påverka psykisk hälsa.

”På individnivå kan du lära dig till exempel att dra upp gränser för ditt arbete och fokusera på att återhämta dig tillräckligt på fritiden. På arbetsplatsnivå spelar till exempel en öppen diskussion om hur vi uttrycker våra känslor en central roll.”

Susanna betonar att det inte finns en enda rätt modell för att främja psykisk hälsa.

”Arbetsplatsen, branschen, arbetsmodellerna och arbetssätten påverkar hur psykisk hälsa kan stödas så bra som möjligt bland de anställda."

"Chefer och ledningen ska inse att riktlinjer och existerande praxis påverkar och reflekteras i psykiska hälsan hos hela personalen. Det handlar till exempel om att arrangera arbetsskift och vardagen så att alla anställda kan hålla en matrast och upplever i interaktionen med arbetsledaren att de hörs och syns.”

Enligt henne kan arbetet med att främja psykisk hälsa därmed inte läggas ut till exempel på företagshälsovården.

”Alla indikatorer visar att skötseln av sjukdomar och problem är dyrt och det är framför allt en tragedi för individer och deras liv. Därför ska arbetsplatser få kunskap, färdigheter och redskap med vilka de kan utveckla arbetsvardagen så att den stöder psykiska hälsan och främjar välbefinnandet.”

Enligt Susanna behöver särskilt chefer och arbetsledare kunskap, färdigheter och stöd så att de blir medvetna om möjligheterna och betydelsen av att främja och stöda psykisk hälsa.

”Via ledarskap och organisationsstrukturer som stöder psykisk hälsa kan vi skapa praxis och en arbetskultur som främjar psykisk hälsa.”

 

 

uutisen-teksti: Satu Ahonen

 

Senaste

Mest lästa