Artikel - 19.08.2019 klo 14.50
Medlemstjänster

Pilotprojekt för nya e-tjänster startar på PAM i höst

”Det har blivit ofantligt vanligt att använda mobila enheter, vilket vi också kommer att beakta då vi planerar våra tjänster”, säger Jarno Välke. Foto: Jukka Rapo

”Det har blivit ofantligt vanligt att använda mobila enheter, vilket vi också kommer att beakta då vi planerar våra tjänster”, säger Jarno Välke. Foto: Jukka Rapo

Pilotskedet kring nya tjänster inleds i september och målet för förbundet är att ta i bruk nya e-tjänster i årsskiftet. För tillfället letas det efter testare.

På kongressen i juni antogs ett nytt målprogram för PAM. Ett av dess fokusområden är att utveckla förbundstjänsterna så att de reflekterar förändringarna i arbetslivet.

Vi frågade servicechef Jarno Välke på PAM hur mångfalden och skilda behoven bland medlemmarna kommer att beaktas i förbundstjänsterna och hur tjänsterna kommer att förnyas.

”Våra tjänster är till för medlemmarna. Det är viktigt att vi har sådana tjänster som de behöver och använder. Vi har till exempel lagt märke till att efterfrågan på engelskspråkiga medlemstjänster ökat hela tiden. Fast det inte nödvändigtvis är modersmålet för många medlemmar tar ändå allt fler hand om sina ärenden på engelska.”

Enligt Jarno Välke kommer medlemmar att i fortsättningen involveras i utvecklingen av tjänster redan i ett tidigt skede.

”Vi ber allt oftare våra medlemmar framföra sina syner på och åsikter om vilka tjänster de önskar sig och via vilka kanaler”, säger han.

Ett exempel på detta är ett igångsatt projekt för att förnya e-tjänsterna (på finska). Målet är flexiblare tjänster och effektivare verksamhet.

”Du kan kontakta vår telefontjänst på dagen men alla våra medlemmar kan inte nödvändigtvis ta kontakt under kontorstid. Nya elektroniska tjänster erbjuder en genuin möjlighet att ta hand om frågor och kontakta förbundet då det passar dig”, berättar Jarno Välke.

I första skedet förnyas särskilt inloggningen i medlemstjänsten. För tillfället behöver du ditt medlemsnummer och ett lösenord medan i fortsättningen loggar du in med bankkoder eller mobilt ID, vilket gör tjänsten snabbare.

Tack vare nya e-tjänster kommer du att hitta all information som har att göra med ditt medlemskap med en enda inloggning oberoende av om det handlar om utbildning, anställningsfrågor eller medlemsuppgifter.

Pilotskedet kring nya tjänster inleds i september och målet för förbundet är att ta i bruk nya e-tjänster i årsskiftet. För tillfället letas det efter testare.
”För oss är det ytterst viktigt att få medlemsrespons. Som tack delar vi ut biobiljetter till dem som deltar i pilotprojektet”, tipsar Jarno Välke.

Kom med och utveckla tjänsterna på PAM!

Anmäl dig till testare i pilotprojektet senast 31 augusti.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa