Meddelande - 01.02.2018 klo 11.30

Paus i förhandlingarna inom fastighetsbranschen. Arbetsgivarna vill försämra villkoren men inte förhandla.

Idag avslutade Servicefacket PAM i förtid förhandlingarna med Fastighetsarbetsgivarna om anställningsvillkoren inom fastighetservicebranschen. Så skedde redan för andra gången. Enligt PAM:s ordförande Ann Selin har förhandlingarna präglats av arbetsgivarförbundets långa försämringslista och samtidiga ovilja att uppriktigt förhandla.

PAM uppskattar att arbetsgivarpartens kollektivavtalsförslag sänkte arbetskraftskostnaderna inom branschen med 8 procent. För anställda var utfallet klart negativt.

”Vi har fått en sådan här lista men ändå har vi egentligen inte kunnat förhandla”, våndas PAM:s ordförande Ann Selin över situationen.
Det kollektivavtal som slår fast anställningsvillkoren för bland annat städare och fastighetsskötare gick ut igår. PAM och Fastighetsarbetsgivarna har haft få förhandlingsmöten och enligt Ann har parterna inte närmat sig varandra under dessa.

”Det är svårt att göra framsteg då andra parten inte önskar sig en dialog vid förhandlingsbordet. Det hjälper nämligen inte att bara upprepa samma sak gång på gång”, säger Ann.
”Vårt mål är dock fortfarande att kunna avtala och förhandla om anställningsvillkoren inom branschen tillsammans med arbetsgivarförbundet enligt normal arbetsmarknadspraxis”, noterar hon.

Fastighetsarbetsgivarna föreslår bland annat att alla lördags-, afton-, söndags- och helgdagsersättningar ska slopas och att arbetsgivare ska ensidigt kunna förlänga dagliga arbetstiden för anställda på olika sätt.

Enligt kollektivavtalet är typiska grundlönen för heltidsanställda städare 1 663 euro per månad.
”Det handlar om tungt arbete med stor betydelse i Finland där vi lider av problem med inneluften”, ställer Ann Selin fast.
Inom fastighetsskötsel måste det åter snabbt reageras på akuta situationer såsom snöstormar och vattenskador, vilket i praktiken ofta innebär långa arbetsdagar.

”Snöslungor kan nog köras dygnet runt men så är det inte med människor”, utbrister Ann.
Hon noterar att den arbetskraftsbrist som arbetsgivarna ofta tar upp underlättas helt säkert inte om anställningsvillkoren jämt försämras.

I förhandlingarna har PAM föreslagit att anställdas löneutveckling ska följa utvecklingen i övriga samhället. Servicefacket vill precisera tillämpningsanvisningarna för avlöningssystemet. Anställda ska alltid ersättas för långa arbetsskift och övertid medan det nu kan ätas upp av sjukperioder eller söckenhelger.

PAM uppskattar kostnadseffekten av dess förslag till totalt 1,3 procent utan löneförhöjningar om alla kollektivavtalsändringar det föreslagit genomfördes.
Allmänt bindande kollektivavtalet inom fastighetsservicebranschen omfattar runt 70 000 anställda.

Bilaga: Sammanfattning av PAM:s och Fastighetsarbetsgivarnas kollektivavtalsförslag

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa