Nyhet - 05.11.2019 klo 10.45
Stridsåtgärd

PAU och Industrifacket har varslat om stridsåtgärder - utför inte övertidsarbete som omfattas av förbudet eller strejkbelagt arbete

Aktuell information om stridsåtgärderna finns också på webbsidorna för förbunden. Bild: GettyImages.

Aktuell information om stridsåtgärderna finns också på webbsidorna för förbunden. Bild: GettyImages.

Industrifacket och Post- och Logistikunionen PAU har varslat om stridsåtgärder som kan också påverka PAM-medlemmar.

För tillfället känner vi till två stridsåtgärder som kan också påverka PAM-medlemmar: Industrifackets övertidsförbud 4–15.11.2019 och PAU:s strejker 11–24.11.2019 och 25.11- 8.12. 2019.

Organisationschef Heidi Lehikoinen på PAM berättar att Servicefacket följer aktivt med situationen och stöder de två andra förbunden. Stridsåtgärder är tillåtna i ett avtalslöst läge, det vill säga när kollektivavtalet inte längre är i kraft.

Heidi Lehikoinen påminner medlemmar särskilt om att ingen ska utföra övertidsarbete som omfattas av förbudet eller strejkbelagt arbete.

”Är du vår medlem och din arbetsgivare utövar påtryckning på dig eller du undrar över något ska du kontakta förtroendemannen på din arbetsplats eller ett regionkontor. Du kan också ringa anställningsrådgivningen på PAM”, betonar hon.

Aktuell information om stridsåtgärderna finns också på webbsidorna för förbunden.

Tillägg 7.11.2019: PAU meddelade 7.11.2019 på eftermiddagen att förlikningen tillsammans med arbetsgivarförbundet Palta rf är över för dagen. Förlikningen fortsätter onsdag 13.11 kl. 13. Det här betyder att strejken som omfattar postdistribution, -utdelning och transport inleds på måndag 11.11 kl. 06.00 i enlighet med PAU:s meddekande.

Tillägg 11.11.2019: PAU har 10.11.2019 varslat om en ny strejk för tidpunkten 25.11- 8.12.2019.

Industrifackets övertidsförbud 4–15.11.2019 

Kollektivavtalsförhandlingarna inom teknologisektorn har inte lett till ett avtal och nuvarande avtalet löpte ut 31 oktober. Under förhandlingarna har arbetsgivarparten hållit hårt fast vid att förlängningen av arbetstiden enligt konkurrenskraftsavtalet ska fortsätta. I nuvarande avtalslösa läget är stridsåtgärden tillåten eftersom fredsplikten inte är i kraft.

Övertidsförbudet inleds måndagen 4.11.2019 och avslutas fredagen 15.11.2019 och rör arbetsplatser inom
• teknologiindustrin,
• plåt- och industriisoleringsbranschen,
• gruvbranschen samt
• på försvarsministeriet.

Under övertidsförbudet vägrar anställda att utföra övertidsarbete. Övertidsförbudet gäller samtliga arbetsplatser inom nämnda fyra avtalsbranscher, dock inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att skydda liv och hälsa.

Ytterligare uppgifter ges av Industrifackets förtroendemän och telefonjour, tfn 020 690 447 (vardagar kl. 8.30–15), e-post lakkopaivystys@teollisuusliitto.fi. Ofta ställda frågor finns här.

Post- och Logistikunionen PAU:s strejk 11–24.11.2019 

Postutdelning, postbehandling och transport är strejkbelagda i två veckor i november om det inte nås ett avtal med arbetsgivaren i kollektivavtalsförhandlingarna och om situationen för paketsorterare.*) Strejken börjar måndagen 11.11 kl. 06.00 och slutar söndagen 24.11 kl. 24.00. Strejken omfattar cirka 9 000 arbetstagare. PAU meddelar senare vid behov om ytterligare strejkåtgärder.

Strejken omfattar alla anställda som arbetar med postutdelning, postbehandling och transport. Ingen ska utföra strejkbelagt arbete.

I praktiken omfattar strejken
• personer som arbetar med postutdelning och postbehandling och omfattas av lönebilaga P i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschens kollektivavtal (också gruppansvariga),
• förare på Posten som omfattas av lönebilaga P och förare på Posti Kuljetus Oy som är medlemmar av PAU (arbetsfreden rör inte dem) och
• paketsorterare/postanställda, gruppansvariga och speditörer (PeC) på Posti Palvelut Oy som är medlemmar av PAU (i motsats till vad arbetsgivaren påstår rör arbetsfreden inte dem). Också arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag strejkar.

Post- och logistikunionen PAU:s strejk 25.11- 8.12.2019

Strejken inleds måndag 25.11.2019 kl. 00.00 och asvlutas söndag 8.12 kl. 24.00.

PAU har meddelat att den nya strejken omfattar följande tjänster i hela landet:

• postutdelning
• postbehandling
• posttransporter
• funktionärs- och butiksarbetsuppgifter.

Stridsåtgärden omfattar därtill alla arbetstagare som omfattas av lönebilaga P i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschens kollektivavtal i följande företag: Posti Oy, Posti Palvelut Oy, Posti Kuljetus Oy Transval Group inklusive alla dess dotterbolag. Strejken omfattar ungeför 10 000 av Postens arbetstagare. Stridåtgärden berör inte tidningsutdelning på morgonen.

PAU betalar 67 euro (netto 51,70) i strejkbidrag per strejkdag också till PAM-medlemmar som omfattas av strejken. PAM-medlemmar söker strejkbidrag på samma sätt som PAU-medlemmar.

Ytterligare uppgifter om strejken och dess omfattning ges av PAU. Läs också ofta ställda frågor

*) Tillägg 7.11.2019: PAU meddelade 7.11.2019 på eftermiddagen att förlikningen tillsammans med arbetsgivarförbundet Palta rf är över för dagen. Förlikningen fortsätter onsdag 13.11 kl. 13. Det här betyder att strejken som omfattar postdistribution, -utdelning och transport inleds på måndag 11.11 kl. 06.00 i enlighet med PAU:s meddekande.

Tillägg 11.11.2019: PAU har 10.11.2019 varslat om en ny strejk för tidpunkten 25.11- 8.12.2019.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa