Meddelande - 29.10.2014 klo 13.14

PAMs vice ordförande Julkunen: Unga och invandrare drabbas av underbetalning

Servicefacket PAMs 2. vice ordförande Kaarlo Julkunen är bekymrad för dumpning av de ungas och invandrarnas anställningsvillkor, något som syns klart i de tvistemål som PAM sköter.

- För närvarande tar PAMs regionkontor hand om närmare tusen tvistemål, och hälften av dessa gäller lönetillgodohavanden. Typiskt är det ungdomar och invandrare som får underbetald, förklarar Julkunen.

Enligt honom kan det inte vara någon tillfällighet att det är ungdomar och invandrare som blir offer för underbetalning. Han tror att bara en liten del av alla underbetalningsfall kommer till PAMs kännedom.

- Arbetsgivare som betalar för lite i lön stjäl från de lättaste offren. Ofta har ungdomar och invandrare bristande kännedom till sina rättigheter, och underbetalning kan ha fortsatt länge. För ofta finner de sig i sitt öde, konstaterar Julkunen.

I höst ska arbetsmarknadsorganisationerna komma överens om en fungerande förhandlingsordning och om att utveckla den. Med på förhandlingsbordet ligger också kriminalisering av underbetalning.

- Alla vinner om vi får underbetalningen under kontroll. De anställda får den lön som de har rätt till, de seriösa arbetsgivarna förlorar inte i konkurransen mot de oseriösa arbetsgivarna och staten får skatteintäkter.

- Varför finns det då motstånd mot kriminalisering av underbetalning blant arbetsgivarna? frågar Julkunen

Han tror att i förhandlingarna kommer förståndet att vinna och att parterna uppnår överenskommelse om kriminalisering av underbetalning och därmed läggs band på denna form av stöld. Julkunen besökte östra Finland förra veckan, blant annat Varkaus, Kuopio och Idensalmi.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa