Nyhet - 26.08.2014 klo 09.32

PAM:s styrelse: Yrkeskarriären förlängs bara om det finns arbete

Styrelsen för Servicefacket PAM förhåller sig mycket skeptisk till arbetsgivarnas tro på att yrkeskarriärerna kan förlängas bara genom att förnya pensionssystemet. Mer fungerande metoder för att förlänga yrkeskarriärerna trots växlande konjunkturer är snarare att förbättra arbetsförhållandena, att beakta arbetstagarnas arbetsförmåga på ett individuellt plan, att genomföra åldersprogram och förbättra ledarskapet. Den svåraste smärtpunkten är ändå den höga arbetslösheten.

– Det spelar ingen roll om det inte ens finns någon fast pensionsålder, om det inte finns jobb som man kan betala in pensionsavgifter och tjäna in pension på, konstaterar huvudförtroendeman Petri Järvinen på Keslog.

För dem som arbetar inom den privata servicebranschen är oron för nivån på den kommande pensionen den viktigaste frågan i pensionsförhandlingarna. Bland annat den stora mängden deltidsarbete sänker inkomstnivån redan under yrkeskarriären, och det är inte många som orkar med det fysiskt tunga arbetet ända till pensionsåldern. Därför måste man i förhandlingarna se till att pensionsavgifterna är tillräckliga, så att förmånsnivån inte skärs ner i framtiden.

– Vi har redan flera gånger skurit ner på allt överflödigt, men varje år krävs det ändå mer effektivitet. Jag funderar också själv på hur det ska vara möjligt att orka arbeta tillräckligt länge, beskriver huvudförtroendeman Anne Nyman i Citymarket i Nokia vardagen i affären.

– Jag tycker man kan sammanfatta pensionsförhandlingarna i två frågor: hur ska man garantera att människor kan och vill fortsätta längre i arbetet, och hur ska man samtidigt kunna garantera att de som vill också får arbeta längre? Jag känner inte en enda försäljare som har kunnat och fått gå i ålderspension – min föregångare kände visst en, säger Nyman småleende.

Statistiken bekräftar huvudförtroendemännen erfarenheter. Enligt Pensionsskyddscentralens utredning 01/2014, Sosioekonomiset erot (Socioekonomiska skillnader), är det bara 38 procent av löntagarna som går direkt från förvärvsarbete till ålderspension, utan deltidspension innan det.

PAM:s styrelse tycker att man inte ska skynda på förhandlingarna, även om trycket på att åstadkomma strukturomvandlingar delvis är förståeligt. I den lösning som nås måste man beakta skillnaderna mellan yrkesgrupper och trygga att de löntagare som har haft ett fysiskt tungt arbete har möjlighet att få sin välförtjänta pension då de ännu är ens i hyfsad kondition. För tillfället förefaller det som om förhandlarna ännu står rätt långt ifrån varandra, och risken finns att det politiska trycket och offentligheten väger tyngre i vågskålen än de kommande pensionstagarnas hälsa och utkomst.

– Det må bära eller brista denna vecka, men det är arbetsmarknadsorganisationerna som måste besluta om pensionssystemet. Det är här kunskapen om arbetsplatserna och de kommande pensionstagarnas vardag finns, betonar RTK:s huvudförtroendeman Olli Halminen från Forssa.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa