Nyhet - 26.08.2019 klo 14.28
Förtroendevalda

PAM:s styrelse valde nya branschkommittéer

Vid sitt möte fredag 23.8 utnämnde PAM:s styrelse 25 medlemmar i branschkommittéerna. Dess medlemmar deltar aktivt som representanter för den egna branschen och bidrar till branschens utvecklingsarbete som en del av fackets verksamhet.

De kollektivavtal som PAM ingått och frågor som har med avtalsbranscherna att göra behandlas i branschkommittéerna. De är PAMs styrelses berednings- och expertorgan och består av i huvudsak förtroendemän inom olika avtalsbranscher eller andra aktiva från olika delar av Finland. De måste ha expertkunskaper om den bransch de företräder; kollektivavtalsverksamhet, arbetarskydd, organiseringskunskaper, utbildning, näringslivspolitik, lagstiftningsprojekt samt rättsfall.

Branschkommittéen har även en viktig roll i bland annat i att avtala om kollektivavtal. Innan förhandlingarna behandlar branschkommittéerna exempelvis förslag från avdelningarna om hur man bör försöka ändra kollektivavtalen, dvs. på vilket sätt borde man utveckla kollektivavtalet ur branscharbetstagarens synvinkel. Innan man har uppnått ett kollektivavtal mellan arbetsgivarförbundet och PAM, behandlas förhandlingsresultat av branschkommittén. Först efter att branschkommittéen har behandlat och utvärderat förhandlingsresultatet står styrelsen i turen att godkänna eller avslå resultatet.

Du hittar sammansättningen av de nya branschkommittéerna här. Deras mandatperiod är 2019-2023.

Branschkommittéerna för Finlands Nationalopera och bingobranschen utses senare.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa