Nyhet - 30.03.2020 klo 19.40
Kollektivavtalsförhandlingar

PAM:s styrelse godkände förhandlingsresultat

Bild: Getty Images

Bild: Getty Images

PAM:s styrelse godkände på måndag förhandlingsresultat för olika kollektivavtal.

Nu på vårkanten minskar förhandlingarna om kollektivavtal. PAM:s styrelse behandlade på måndag 30.3  förhandlingsresultat som uppnåtts tillsammans med Servicebranschernas arbetsgivare PALTA rf.  Förhandlingsresultat som PAM nu beslutat om berör bland annat anställda vid Veikkaus och arbetstagare inom bildframställning samt hushållsmaskiner, hushållsteknisk service och automation.

Förhandlingsresultaten går vidare ytterligare för behandling till de administrativa organen vid arbetsgivarförbundet och för Veikkaus del även till det andra arbetsgivarförbundet Sähköliitto. Först efter respektive behandling kan innehållet publiceras.

PAM:s styrelse beslöt att nuvarande avtalsperiod fortgår för kollektivavtalet för Avecras tågservicepersonal och nöjes-, tema och upplevelseparker fram till och med september. I och med ändrade situationer till följd av coronaviruset har även avvikelser gjorts redan tidigare för kollektivavtalet inom turism, restaurang- och fritidstjänster.

Likaså godkändes förhandlingsresultatet för Veikko Virtanens orgelbyggeri.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa