Nyhet - 10.06.2020 klo 16.12
Kollektivavtal

PAM:s styrelse diskuterade i dag en fortsättning av tillfälliga ändringar i kollektivavtalen till följd av koronapandemin.

Under våren kom man överens om att ändringarna skulle ta slut under sommaren, men nu har en förlängning av ändringarna gjorts för de flesta av avtalen och dessa kommer att vara i kraft fram till slutet av 2020.

Många av de kollektivavtal som PAM förhandlade om ändrades i mars 2020 på grund av effekterna av coronapandemin. Förändringarna avser bland annat förfarandet för egenanmälan, anmälningstider för permittering, minimiförhandlingstid vid samarbetsförhandlingar och skyldighet att återta arbetstagare.

 

Idag, onsdag, godkände PAM:s styrelse en fortsättning av dessa förändringar som redan har gjorts för några av kollektivavtalen fram till slutet av 2020. När det gäller kollektivavtalet inom handeln kommer några av de tillfälliga förändringarna inte att fortsätta utan kommer att upphöra den 30 juni 2020. Ändringarna träder i kraft om lagstiftningsändringarna godkänns i riksdagen.

De ändringar som redan gjorts i dessa kollektivavtal kommer att förlängas till och med den 31 december 2020:

 • Kollektivavtalet för apoteksanställda
 • Kollektivavtalet för såväl arbetstagare och förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster 
 • Kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker
 • Kollektivavtalet för skidbranschen
 • Kollektivavtalet för programservicebranschen 
 • Kollektivavtalet för Avecra Oy:s tågserviceanställda

En del av ändringarna i handelns kollektivavtal avslutas

Styrelsen diskuterade också tillfälliga ändringar i handelns kollektivavtal. Styrelsen beslutade att några av de tillfälliga ändringarna av kollektivavtalet kommer att fortsätta till slutet av 2020 och några kommer att upphöra den 30 juni 2020.

Följande ändringar avslutas 30.6.2020:

 • Arbetsskiftsförteckningen kan under undantagsperioden publiceras med en veckas förbehåll 
 • Förfarandet för egenanmälan fortgår angående tillfällig frånvaro - plötslig sjukdom i familjens bestämmelsen i kollektivavtalet.

Dessa ändringar godkändes och fortgår fram till och med 31.12.2020:

 • Anmälningstid för permittering är 5 dagar
 • kortaste förhandlingsperiod vid permitteringar är 5 dagar 
 • skyldighet att återta arbetstagare är 9 månader.

Mer detaljerad information om de tillfälligt överenskomna ändringarna av kollektivavtalen i de olika sektorerna kommer att uppdateras i PAM wiki-kort. Så följ med aktuella information här: Ändringar i kollektivavtal på grund av koronavirusepidemin.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa