Meddelande - 22.08.2018 klo 14.36
Samhälle

PAMs styrelse bjuder in statsminister Sipilä till sitt möte

PAMs ordförande Ann Selin har bjudit in statsminister Juha Sipilä att delta i PAMs styrelsemöte för att diskutera överenskommelserna i konkurrenskraftsavtalet.

Enligt Selin förband sig PAM till avtalet eftersom Sipilä lovade att dra tillbaka de tvångslagar som var framme och han gav sitt personliga löfte om att utkomstskyddet för arbetslösa inte ytterligare skärs ner samt att ärenden framöver bereds som trepartsavtal.

”Efter det här har vi dock sett mångahanda framställningar från regeringen, som stått i strid med konkurrenskraftsavtalet. Framförallt har de beklämmande åtgärderna som drabbat arbetslösa beretts endera utan att höra arbetsmarknadsorganisationerna eller på så sätt att det vi har att säga saknar betydelse", konstaterar Selin. 

PAM bjuder sålunda in statsminister Sipilä för att diskutera överenskommelserna i konkurrenskraftsavtalet och om de har hållit streck.

”Vi bidrog för egen del till att förbättra det ekonomiska läget positivt genom att acceptera avtalet. Statsminister Sipilä lovade att hålla sin andel av avtalet samt att komma än en gång för att diskutera med oss om hur avtalet lyckats. Vi välkomnar Sipilä till vårt styrelsemöte under hösten, där vi kan tillsammans granska vilka löften som förverkligats", påminner Selin. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa