Meddelande - 23.10.2018 klo 18.45
Politik

PAMs styrelse beslutade om nya politiska strejker

Servicefacket PAMs styrelse besökte i dag statsminister Juha Sipiläs sommarresidens Villa Bjälbo. Under besöket var syftet att påverka landets regering och att denna inte skulle fortskrida med försämringarna av arbetstagarnas uppsägningsskydd i små företag. PAMs styrelse berättade även att man i dag beslöt om nya politiska strejker som berör närmare 50 000 arbetstagare.

PAMs ordförande Ann Selin anser att landets regeringspolitik har förorsakat en exeptionellt tillspetsad situation.

”Att förbättra sysselsättningen är i allas intresse men det förslag som nu tagits fram som skulle försämra uppsägningsskyddet för arbetstagare i företag med mindre än 10 anställda förbättrar inte sysselsättningen, utan sätter arbetstagare och företag i ojämlik ställning,” konstaterar Selin.

Dagens möte mellan PAMs styrelse och statsministern har inte förändrat situationen, även om den var nyttig. Mötet grundade sig på statsministerns löfte att återkomma till diskussioner med PAMs styrelse då han besökte styrelsen i samband med förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet år 2016.

”Vi träffade i dag statsministern och vi uppskattar att han fortsättningsvis är redo att diskutera med oss om det aktuella läget samt om regeringens åtgärder som gjorts efter konkurrensavtalet. Trots en nyttig diskussion är förtroendet för landets regering fortfarande ringa”, säger Selin.

PAMs styrelse beslutade i dag om politiska strejker som under de följande veckorna berör närmare 50 000 työntekijää. Information om strejkplatser och tidpunkter anges senare.

"Vi strävar till att med politiska strejker påverka landets regering, att de skulle dra tillbaka sitt förslag och att de inledde genuina förhandlingar för att sänka sysselsättningströskeln. Samtidigt beklagar vi eventuella besvär som strejkerna förorsakar utomstående”, säger Selin.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa