Nyhet - 14.11.2019 klo 12.26
Kollektivavtalsförhandlingar

PAM:s styrelse beslöt om stödåtgärder för PAU:s strejk

PAM offentliggör förbundets stödåtgärder på måndag.

PAM:s styrele behandlade i dag torsdag 14.11 Post- och Logistikunionen PAU:s kollektivavtalsförhandlingar och stödåtgärder för PAU. Styrelsen beslöt om att stöda PAU och åtgärderna offentliggörs måndag 18.11.

Post- och Logistikunionen PAU:s strejk inleddes måndag 11.11 och pågår nu redan fjärde dagen. PAU har varslat om strejk som omfattar postudelning, -behandling och -transport. PAM har redan tidigare påmint om att strejkbelagt arbete inte bör utföras. Även hyrd arbetskraft omfattas av strejken.

Arbetsgivaren Posti oy har i stor grad använt sig av hyrd arbetskraft för att bryta postarbetstagarnas strejk. Kommun- och ägarstyrningsministern ingrep i går och förbjöd användningen av hyrd arbetskraft.

Hyrd arbetskraft och strejkbegränsningar

Framförallt i nya anställningar är det värt att vara speciellt noggrann. Undvik att utföra strejkbelagt arbete. I praktiken kan du kontrollera vad och enligt vilket kollektivavtal du utför arbetet som hyrd arbetstagare.

PAU har definierat att till strejkbelagt arbete hör postutdelning och -behandling i enlighet med lönebilaga P i kommunikationsförmedlings- och logistikbranschens kollektivavtal. Hit hör även förare på Posten som omfattas av lönebilaga P och förare på Posti Kuljetus Oy som är medlemmar av PAU och paketsorterare/postanställda, gruppansvariga och speditörer (PeC) på Posti Palvelut Oy som är medlemmar av PAU.

Närmare information angående strejkbebränsningar är det värt att kontrollera av strejkvakter eller direkt via Post- och Logistikunionen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa