Nyhet - 05.03.2018 klo 10.00
Kollektivavtalsförhandlingar

PAMs styrelse behandlar på tisdagen förhandlingsresultatet inom handeln

Veckan inleds med kollektivavtalsförhandlingar för apoteksbranschen och inom PALTAs småbranscher. Den största uppmärksamheten riktas mot tisdagen då PAMs styrelse tar ställning till förhandlingsresultatet inom handeln.

Övertidsförbudet och förbudet mot insamling av plussaldotimmar avslutades förra fredagen 2.3, då ett förhandlingsresultat hade uppnåtts inom handeln.
PAMs styrelse besluter om förhandlingsresultatet, det vill säga endera godkänner eller förkastar det, på tisdag 6.3 efter att resultatet först har behandlats i styrelsens stödorgan och den branschvisa kommittéen inom handeln under samma dag. Förhandlingspart är Finsk Handel. Finsk Handels styrelse behandlar förhandlingsresultatet onsdag 7.3. Förhandlingsresultatet blir offentligt först efter det att förvaltningarna har godkänt det.

Måndagen 5.3 förhandlar PAM med Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA om kollektivavtalen för småbranscherna. Förhandlingarna berör bildframställare, specialindustrin, bingoarbetstagare och hushållsmaskins- och hemelektronikservice samt serviceautomatbranschen, men inte kopierings- och utprintningsområdet.

Under måndagen behandlas även kollektivavtalet för PAM-medlemmar inom apoteksbranschen.

Tisdag 6.3 behandlas alltså förhandlingsresultatet inom handeln, men därtill torde förhandlingarna för de apoteksanställda fortgå.

Onsdag 7.3 står nöjesparkerna i turen och likaså Call center-området.

Torsdag 8.3 är det dags för att fortsätta förhandlingarna om småbranschernas avtal med PALTA.

Fredag 9.3 diskuteras arbetsvillkoren för Avecras tågservicepersonal.

Förra veckan godkändes kollektivavtalen för turism-, hotell- och fritidstjänster samt för fastighetsservicebranschen. Läs närmare om förändringarna i kollektivavtalen under respektive länk.

Tillägg i artikeln 6.3.2018 kl. 08.35: Finsk Handel behandlar förhandlingsresultatet i sin styrelse onsdag 7.3.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa