Meddelande - 16.01.2018 klo 16.08

PAM:s Selin: Slopa aktiveringsmodellen – det mänskliga har fått stryka på foten

Servicefacket PAM:s ordförande Ann Selin kräver att regeringen upphäver ändringarna i lagen om arbetslöshetsskydd eller den så kallade aktiveringsmodellen. Selin anser att de åtgärder som regeringen genom lagen vill driva igenom är orimliga och bidrar till att arbetslösa blir även mer utsatta.

Enligt Selin förbättras de arbetslösas ställning inte genom att man hotar med att skära ned på minimiinkomsten.


– Aktivt jobbsökande och sysselsättning tryggas bäst genom vägledning och stöd, inte genom att försvaga de arbetslösas utkomst och behandla dem omänskligt, påpekar Selin.
– Nya arbetstillfällen uppstår inte genom att straffa de arbetslösa utan genom åtgärder som både stödjer och förpliktar företag att skapa nya arbetsplatser.

Enligt Selin innebär regeringens åtgärder att den sociala ojämlikheten ökar i Finland.
– Vi kan inte utgå från att om en person blir arbetslös, ska han eller hon vara beredd att ställa om hela sitt liv på det sätt som aktiveringsmodellen förutsätter. Det mänskliga perspektivet och mänskligheten bör beaktas i lagstiftningsarbetet, vädjar Selin.

Aktiveringsmodellen är orättvis och försätter människor i en ojämlik ställning. Därför anser Selin att den snarast möjligt bör slopas.
– Landets regering är både döv och blind om den inte tar hänsyn till den kritik som har lyfts fram. Jag önskar att regeringen senast nu inser att de nästan 130 000 finländare som skrivit under medborgarinitiativet och hela den fackliga rörelsen med FFC i spetsen vet att aktiveringsmodellen inte är det rätta sättet om målet verkligen är att minska på arbetslösheten, säger Selin.

PAM:s styrelse samlades idag tisdag och beslutade att delta i FFC:s politiska demonstration den 2 februari och i ett gemensamt möte för förbundens beslutande organ som ordnas den 23 januari. Nästan hundra personer från PAM kommer att delta i mötet. Styrelsen konstaterade att den politiska protesten inte är riktad mot arbetsgivare utan mot landets regering.

– Genom den politiska åsiktsyttringen vill vi visa för regeringen att beslutet om aktiveringsmodellen var ett misstag som snarast ska rättas till. Vi förväntar oss att så många som möjligt av våra medlemmar inom servicebranschen kommer till Helsingfors den 2 februari för att demonstrera mot landets regering, uppmanar Selin.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa