Meddelande - 08.12.2017 klo 10.40

PAMs Selin: Det är i allas intresse att lösa arbetskonflikten

Servicefacket PAMs ordförande Ann Selin önskar att man kan uppnå en lösning i den under förhandlingarna frampressade arbetskonflikten oavsett lockouten som arbetsgivarna utlyst.

Förlikningen av arbetskonflikten inom skidcenter- och programservicebranschen ledde inte till resultat och därför pågår utestängingar i flera olika företag inom
branschen.

– Lockouten har inletts och en del av PAM medlemmarna stängts ut från arbetet. Det är beklagligt för arbetstagarna och hela branschens attraktionskraft.
Vår målsättning har hela tiden varit att hitta en lösning genom att enas. Arbetsgivarförbundet MaRa ville förhandla om branschens arbetsvillkor med hjälp av
riksförlikningsmannen, vilket är märkligt, säger Selin.

Selin påpekar att det nu är frågan om lockout. Lockout är en stridsåtgärd som arbetsgivaren utlyst, och med vilken denna förhindrar arbetsagare som hör till PAM att utföra sitt arbete. Arbetsutestängningarna pågår enligt arbetsgivarens meddelande fram till 18.12.

– Vi har uppmuntrat alla arbetstagare på de platser som berörs av lockouten att ta sig till arbetsplatserna trots utestängningen. Vi kräver att arbetsgivarna ger en skriftlig förklaring till varför de förbjuder arbetstagarna att komma på jobb. Medlemskap i ett fackförbund är ingen diskrimineringsgrund. Det verkar som om arbetet åtminstone fortsätter normalt vid en del av arbetsplatserna som lockouten berör, men i vissa andra har PAM medlemmar blivit hemskickade, konstaterar Selin

Förlikningen av arbetstvisten fortsätter hos riksförlikningsmannen måndag 11.12 kl 12. Servicefacket PAMs styrelse behandlar läget med kollektivavtalsförhandlingarna tisdag 12.12.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa