Meddelande - 26.06.2019 klo 15.00
Arbetslivet

PAM:s Rönni-Sällinen: Turism- och restaurangbranschen bör utvecklas helhetsomfattande

Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen anser att det är bra att turism- och restaurangbranschen har varit föremålet för en livlig debatt de senaste dagarna.

Enligt PAM är det skäl att turism- och restaurangbranschen utvecklas helhetsomfattande och i samarbete med olika aktörer. Med tanke på branschföretagens verksamhetsförutsättningar och skatteinkomster som härstammar från branschen är det väsentligt att fästa uppmärksamhet vid bland annat bekämpningen av grå ekonomi.

”Skattenummersystemet som är bekant från byggbranschen borde sträcka sig till turism- och restaurangbranschen. Därtill anser vi att det är viktigt att fiskala online-kassasystem tas i användning under den här regeringsperioden”, konstaterar PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Redan under föregående regeringsperiod konstaterade Skatteverket, i en omfattande utredning som denna lät utföra, att ifall man tog i bruk fiskala online-kassasystem skulle skatteintäkterna öka med hela 120-140 miljoner euro. Även i andra delar av Europa har erfarenheterna av systemet varit goda.

Turistnäringarna har under de senaste åren vuxit och framtidsutsikterna för branschen ser ljusa ut. I och med tillväxten inom branschen har även husuthyrning ökat. PAM hoppas att regleringen av denna verksamhet utvecklas snarast möjligt.

”Våra och andras erfarenheter påvisar att det behövs reglering. Uthyrning av det egna hemmet till turister under resan är sympatiskt. Det är dock en helt annan sak än vad professionella hyresvärdar sysslar med och i praktiken handlar det om företagsverksamhet, där man undviker regler som berör alla företagare som officiellt verkar i branschen”, komprimerar PAM:s ordförande Rönni-Sällinen.

Ett förslag om att strama åt skatten på alkohol har lagts fram under gängse regeringsperiod och PAM är medveten om riskerna av att införseln från utlandet ökar på bekostnad av den inhemska försäljningen.

”I regeringsprogrammet är inskrivet att alkoholimporten följs upp som en del av skattelösningarna. Det är viktigt att hålla fast vid detta och att man även är beredd att vidta korrigerande åtgärder, ifall att det finns ett behov för detta”, summerar Rönni-Sällinen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa