Meddelande - 01.11.2019 klo 10.38
Arbetslivet

PAM:s Rönni-Sällinen: Service nyckelfaktor i att åtgärda mögelproblem och klimatförändringen

Fastighets- och säkerhetstjänster bidrar för sin del till industrin. Enligt PAM-ordföranden Annika Rönni-Sällinen löser billig arbetskraft inte rekryteringsproblemen inom branscherna – däremot ska kompetens uppskattas. Till exempel inom fastighetstjänster spelar kompetens en viktig roll i att åtgärda mögelproblem och klimatförändringen. Annika Rönni-Sällinen hoppas att Industrifacket lyckas ingå ett bra avtal.

Då det kämpas om satsningar i samhället och vad som är viktigt för finländare ställs servicebranscherna och industrin ofta mot varandra. Ordföranden för Servicefacket Annika Rönni-Sällinen anser detta vanligen vara fel.

Servicebranscherna är viktiga. För tillfället står tjänster för cirka 70 procent av värdeökningen och 30 procent av totala exporten. Av anställda arbetar runt 75 procent med privat eller offentlig service.

Idag besökte Annika Rönni-Sällinen storindustriparken i Harjavalta.

”Här ser du klart att industri och tjänster lever sida vid sida. Bägge behöver varandra. Inget produceras om industriella processen inte kompletteras av rengöring, städning, avfallshantering, fastighetsskötsel, bevaknings- och säkerhetstjänster och personalmatsalar. Å andra sidan behövs inte dessa tjänster om fabrikerna inte är i gång”, noterade hon.

Kollektivavtalet för majoriteten av dem som arbetar inom industriparken gick ut igår då Industrifackets kollektivavtal löpte ut. PAM-avtalen är fortfarande i kraft – om dem kommer det att förhandlas nästa år. Teknologiindustrin förväntas öppna hela avtalsrörelsen men enligt det som berättats har förhandlingarna varit svåra.

”För hela nationalekonomin och alla finländska anställda är det viktigt att Industrifacket lyckas förhandla fram bra avtal som främjar köpkraften”, ställde Annika Rönni-Sällinen fast.

För att Finland ska vara framgångsrikt har det varit och kommer det att vara viktigt att vi har kunniga anställda. Till exempel inom fastighetsservice finns det många riktigt mångsidiga och krävande uppgifter. Branschen har dock rekryteringsproblem.

Enligt Annika Rönni-Sällinen ska företag se till kompetensen, utveckla arbetsuppgifterna och beakta detta i lönesättningen.

”Då affärsverksamhet utvecklas ska det också fokuseras på bättre kompetens bland personalen. Samtidigt ska företag identifiera och erkänna de kompetens- och yrkesskicklighetskrav som ställs på anställda. Kraven i arbetet ska lyftas fram då uppgifter utvärderas företagsspecifikt och också påverka lönen”, säger hon.

Annika Rönni-Sällinen påminner om att det inte heller är i industrins intresse att servicebranscherna inte lockar anställda. Hela samhället behöver kompetens i fastighetstjänster.

”I framtiden kommer efterfrågan att öka ytterligare när vi åtgärdar mögelproblem i fastigheter och svarar på klimatutmaningen. Att du till exempel känner till regler- och styrsystem för värme och ventilation är nyckelkunskap då vi strävar efter ett koldioxidneutralt Finland”, sade hon.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa