Nyhet - 06.06.2019 klo 15.00
Arbetslivet

PAM:s Rönni-Sällinen: Klimatförändringens bekämpning förutsätter även idéer från arbetstagarhåll

"Fackförbundets uppgift är allt som allt att ge trygghet inför blåst och storm i arbetslivet", konstaterar PAM:s nya förbundsordförande Annika Rönni-Sällinen.

Ativa PAM-medlemmar som engagerat utvecklar klimat- och miljöinsatser på sina arbetsplatser, är Annika Rönni-Sällinens önskemål. Hon hoppas därtill att klimatåtgärderna inte förverkligas på så sätt att euron endast de facto flyttas i arbetsgivarens fickor.

Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen, som valdes igår, konstaterar i sitt linjetal inför kongresspubliken att trots att vi lever mitt uppe i olika förändringar, är troligen den viktigaste oundvikliga faktorn inför framtiden klimatförändringen och tillhörande åtgärder som strävar att bromsa den.

”Vi har ett ansvar och en skyldighet att agera. Vi borde kunna minska riskerna i anslutning till klimatförändringens verkningar”, säger Rönni-Sällinen.

I landets nya regeringsprogram ingår en skrivelse om att övergå från branschspecifika vägkartor till lågemitterande. I detta arbete borde regeringen även beakta arbetstagarnas åsikter menar Rönni-Sällinen.

”Min önskan är att PAM-medlemmar i framtiden engagerar sig i att utveckla arbetsplatsernas åtgärder vad gäller till exempel energieffektivitet. Men samtidigt hoppas jag att dylika insatser görs i samarbete och på ett sådant sätt att varken arbetstagarnas inkomster eller arbetsvillkor försämras”, säger Rönni-Sällinen.

Rönni-Sällinen påminner om att det är långt tack vare den internationella fackföreningsrörelsens förtjänster som klimatavtalet från Paris innehåller begreppet om rättvis övergång. Med detta avses att övergången till ett kolneutralt samhälle bör ske på ett rättvist sätt.

”Om klimatåtgärderna ser ut som påklistrad grönmålning och effekterna är att euron flyttas från arbetstagarens påse till arbetsgivarens, vänder sig åtgärderna mot sig själva, vilket inte bidrar till en bekämpning av klimatförändringen, varnar Rönni-Sällinen.

Deltidsarbete är en avsevärd bakomliggande faktor då man talar om fattiga arbetstagare. Rönni-Sāllinen konstaterar att nya förfaringssätt bör finnas för att trygga arbetstagarna en skälig lön.

"Det behövs en kombination av lön och social trygghet, men detta får inte leda till att arbetsgivarna gör samhället betalningsskyldig för sina ansträngningar att dela in arbetstagare i två kast eller till följd av bristande kunskaper i att göra arbetsskiftsplanering", säger Rönni-Sällinen.

Ett befrämjande av heltidsarbete bör enligt Rönni-Sällinen ses som en samhällelig win-win-situation, där alla gynnas. Hit hör att bristen på kvalificerade arbetstagare, den partiella sysselsättningen för arbetsföra och arbetsvilliga, sysselsattas inkomster lappas på av social trygghet och hållbarhetsklyftan i den offentliga sektorn utgör en ohållbar ekvation med tanke på det framtida välståndet.

Fackförbundets uppgift är allt som allt att ge trygghet inför blåst och storm i arbetslivet, Rönni-Sällinen konstaterar.

"Det viktigaste verktyget för fackförbundet att påverka anställningsvillkoren är kollektivavtalet. Det finns många små, oorganiserade företag inom servicebranscherna. Sålunda är allmänt bindande kollektivavtal särskilt viktiga inom PAM-branscherna”, säger Rönni-Sällinen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa