Meddelande - 19.05.2014 klo 00.00

PAMs representantskap: Vi har en enda möjlighet: vi ska lyckas i pensionsförhandlingarna

Arbetsmarknadsorganisationerna förhandlar intensivt om arbetspensionsreformen. Förhandlarna har bundit sig till att under hösten 2014 hitta en lösning som förlänger arbetskarriärer. Samma information gavs till regeringen inför budgetförhandlingar i mars. Målet med förlängning av arbetskarriärer har varit bindande sedan flera år, och till hösten ska trovärdiga medel hittas.

PAMs representantskap betonar att förhandlingarnas tidsschema ska hållas och lösningarna ska hittas i en intensiv och konstruktiv tvåpartsförberedelse. Bekymmer för om hur långt pensionsmedlen räcker är äkta och motiverad. Nivån av arbetspensionsavgifter ska justeras och löntagar- och arbetsgivarorganisationer ska ingå ett så bindande avtal om avgifterna att potten faktiskt räcker till anständiga pensioner både nu och i framtiden, när pensionen blir aktuell för de ungdomar som idag är i början av sitt arbetsliv.

Välmående och bättre sysselsättning ger flera arbetsår

Mekanisk höjning av pensionsåldern är ingen lösning, men den mest relevanta frågan är hur all prat om förlängning av arbetskarriärerna ska omvandlas till praktiska åtgärdar på arbetsplatser. Välmående i arbete ska förbättras genom att öka individens möjligheter att påverka t. ex. sina arbetstider och ändringar i arbetsbeskrivningens innehåll samt genom att utveckla ledning av upprätthållande av arbetsförmåga.

Typiskt för servicebranscherna är arbetets fysiska belastning och att arbetstagaren inlett sin arbetskarriär som mycket ung. PAMs representantskap kräver att när lösningsmöjligheterna utreds ska behoven till de olika åldersgrupper och behoven till dem som arbetar inom olika arbetsuppgifter utredas. Vid övergången till pension ska också möjlighet til individuella flexibla lösningar garanteras.  Förhåppningen är att i den slutgiltiga modellen ingår något element som  uppmärksammar arbetskarriärens totala längd.

Just nu har arbetslösheten ökat märkbart och arbetslöshets perioderna har blivit längre. När arbetslöshetsgraden är över 9 procent, blir diskussionen om förlängning av arbetskarriärerna tämligen avig och bakvänd. Åtgärdar som ska förbättra tillväxten av ekonomi, sysselsättning och inhemsk efterfrågan vore den bästa politiken regeringen kunde föra från PAM-medlemmarnas synvinkel.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa