Meddelande - 03.06.2013 klo 00.00

PAMs representantskap om höstens förhandlingar: nolluppgörelse kommer inte i fråga

De första förhandlingarna om Servicefacket PAMs kollektivavtal inleds i höst. PAMs representantskapsmöte har ett klart budskap: löneförhöjningarna ska realiseras i euro, inte i prosent, och en nolluppgörelse kommer inte i fråga.

 

Det fins inte bättre socialförsäkring än arbete – men bara om det ger en lön som man kan klara sig med. Det är i hela samhällets intresse att vi uppnår en arbetsmarknadsuppgörelse som garanterar köpkraften, och det ska uppnås med löneförhöjningar, inte med skattelättnader, var representantskapets ståndpunkt under mötet i Tammerfors.

Så kallade 0-avtal ska avskaffas helt. När det vid en anställning erbjuds avtal med 0–40 arbetstimmar per vecka, är det klart att de osäkra och ofta små inkomsterna gör vardagen svår på många sätt. De som har en sådan avtal omfattas inte av anställningsskydd och får inte heller lön under sjukdom. De bär alltså en del av affärsverksamhetens risker som ska vara företagarens ansvar.

PAMs representantskap förslår också att för de arbetslösa skapas en likadan årsinkomstmodell som de studerande har. Engligt modellen får stödtagaren tjäna utan att omedelbart vid en anställning förlora andra inkomstkällor. De ungas och de äldres sysselsättning borde vara en topprioritet både för politiker och för arbetsmarknadsorganisationer. Dessa erbjuds ofta timanställningar som gör att bostadsbidrag eller utkomstöd förminskar kraftigt vilket i sin tur gör det i praktiken omöjligt att ta emot arbete.

Representantskapet konstaterar att det håller på att bli en sädvana att kontinuerligt effektivisera och att företagen har "samarbetsförhandlingar i nödvern". Det är egentligen inte ens tal om egentliga samarbetsförhandlingar då målet inte är att hitta gemensamma lösningar, men det är mer träffande att prata om uppsägningsmeddelanden.

Enligt representantskapet skal behandling av dispenssöknader i samband med öppettider inom handeln konsentreras till ett regionförvaltningsverk. I dag kan besluten vara tämligen avvikande från varandra, konstaterade representantskapet.

Representantskapsmötet som utöver den högsta beslutande makten i PAM höll sitt möte i Tammerfors den 27. och 28. mai.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa