Meddelande - 20.01.2014 klo 09.00

PAMs ordförandeskap på turné

Tillbaka till framtiden är vårens tema.

Ordföranden Ann Selin och vice ordförandena Jaana Ylitalo ja Kaarlo Julkunen från Servicefacket PAM besöker flera orter på olika håll i Finland under våren 2014. Temat för besöken är Tillbaka till framtiden.

Turnéen börjar 22.1. i Björneborg och avslutas 13.3 i Rovaniemi. Evenemangen är öppna diskussionstillfällen och där tas upp framtiden för servicebranscherna och Servicefacket PAM. Media är välkommen till evenemangen. Mer information här [på finska]: www.pamintulevaisuus.fi.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa