Nyhet - 09.02.2018 klo 14.00
Utbildning

PAM:s nya yrkesexamen för teamledare kombinerar det bästa av två världar

Följ med på Emmas och Otsos resa och läs om deras funderingar kring yrkesexamensutbildningen på PAM:s hemsida under året. Bild: Anna Autio.

Följ med på Emmas och Otsos resa och läs om deras funderingar kring yrkesexamensutbildningen på PAM:s hemsida under året. Bild: Anna Autio.

För första gången i historien erbjuder Servicefacket PAM sina medlemmar möjlighet att avlägga en yrkesexamen för arbete som teamledare. Utbildningen inleddes i månadsskiftet januari-februari och den genomförs i samarbete med Markkinointi-instituutti. Ett tjugotal PAM-medlemmar i chefsposition sitter på skolbänken under den ettåriga utbildningen och kommer att påvisa sitt kunnande med ett yrkesprov våren 2019. Emma Virtanen och Otso Jokinen är två av deltagarna i utbildningen.

Emma Virtanen är inne på sitt andra år som butikschef och arbetsledare i en butik som säljer kostymer för män. Arbetsgemenskapen är liten och företaget drivs av fyra personer. Önskan om att kunna utveckla sig och lära nya saker var viktiga drivkrafter för Emma när hon sökte sig till utbildningen.
– I ett litet och växande företag jobbar man ganska tätt inpå varandra. Det kräver samspel och samarbete, och en förmåga att jobba i ett team och i en grupp, säger hon.

Otso Jokinen har sedan 2016 jobbat som team manager, dvs. teamledare, i ett internationellt mobil- och nätserviceföretag. Otso inledde sin karriär som kundrådgivare och avancerade sedan till chefsposition i företagets filial i Finland med cirka 130 anställda. Viljan att utvecklas som chef och en officiell examen fick honom att söka sig till utbildningen.

– Det är lite av en klyscha, men jag tror att det här är ett serviceyrke. Jag tror att jag genom utbildningen kan hjälpa mitt team, och det bidrar till att hela arbetsgemenskapen mår bättre och når bättre resultat. Det är den viktigaste orsaken för mig att delta i utbildningen. Examen är också ett bevis på att man tar sitt chefsansvar på allvar, säger Otso.

Förväntningarna är högt uppskruvade och deltagarna är ute efter konkreta verktyg och verksamhetsmodeller som hjälper dem i vardagen.
– Den här utbildningen handlar också om självreflektion och om att identifiera sådana egenskaper hos sig själv som man gärna vill framhäva eller inte vill kännas vid, funderar Emma.

Otso är inne på samma linje. Han lyfter också fram betydelsen av kamratstöd.
– Jag har lärt mig hur man fungerar i ett visst företag och hur man jobbar som teamledare i just mitt arbete. Men hur gör man på andra arbetsplatser och i olika branscher? Att få insikt i det kan vara otroligt lärorikt, säger han.

Bägge två anser att yrkesexamen med yrkesprov är ett viktigt tillägg till tidigare meriter och eventuellt ett trumfkort i framtiden.
Emma har varit PAM-medlem i cirka fem år, Otso två år. Det kändes naturligt att delta i just den här utbildningen, även med tanke på att det finns en mängd olika utbildningsalternativ på marknaden. Ett fackligt förbund och en utbildningsanordnare med mångårig erfarenhet av yrkesutbildningar var en övertygande kombination.

– Jag har också tidigare avlagt en examen med yrkesprov, och i samband med det jämfört olika läroverk med varandra. Då insåg jag att det finns en mängd olika utbildningar på olika nivåer. Det är ett slags kvalitetsstämpel att en organisation som PAM har gått in för att satsa på yrkesinriktad utbildning, säger Emma.

– Det är klart att PAM erbjuder en stor finansiell fördel, men förbundet har också mycket kompetens i personalfrågor och erfarenhet i att lyssna på oss anställda, vilket utgör en stor del av en teamledares arbete. Det här kombinerar det bästa av två världar, säger Otso.

I vardagen möter de ständigt situationer där deras ledaregenskaper utmanas. En chef är en stöttepelare, men samtidigt också en sparringpartner.
– Att jobba med gemensamma processer kan vara utmanande i en liten arbetsgemenskap – i synnerhet om teamet består av personer som är väldigt olika och som fungerar enligt en annan logik än du själv. Det är underbart att vi alla är olika, men samtidigt är det just där det svåra är, säger Emma.

– I mitt team är genomsnittsåldern ganska låg, och för många är det deras första arbetsplats. Dessutom har vi sådana som jobbar vid sidan av sina studier, vilket leder till att personalomsättningen är hög. Hur kan vi genom vårt eget arbete bidra till ett positivt socialt klimat på jobbet så att de anställda stannar kvar och är engagerade, funderar Otso.

– Ett hektiskt arbete, att skapa bra stämning och ge stöd för att orka med arbetet – allt detta är en del av vardagen, liksom även det att man känner igen om en anställd har problem och kan ingripa i tid, tillägger Otso.

Följ med på Emmas och Otsos resa och läs om deras funderingar kring yrkesexamensutbildningen på PAM:s hemsidor. Du får träffa Emma och Otso nästa gång i maj 2018.


 

Efterfrågan och utbud möts i PAM:s yrkesinriktade utbildning

Enligt PAM:s utbildare Irene Korimäki har medlemmarnas intresse för den yrkesexamensinriktade utbildningen överträffat alla förväntningar.
– Vi fick totalt 50 ansökningar, och det har varit svårt att gallra ut lämpliga deltagare. Alla sökanden hade en stark vilja att utvecklas som chefer och en viss målmedvetenhet gentemot sin karriär, säger Irene.

PAM söker hela tiden nya sätt att stödja sina medlemmar, och enligt Korimäki är det här ett av de mer innovativa sätten. Utbildning bör ses som en investering som chefen och hela arbetsgemenskapen drar nytta av. Inom servicebranschen är teamledarutbildningen inte ett särskilt ofta förekommande fenomen på arbetsgivarsidan.

– Behovet för den här typen av utbildning är stort. Det här är ett pilotförsök som kanske får fortsättning senare, tror Korimäki.

– Pressen är nuförtiden stor och chefsarbete innebär ett kontinuerligt lärande. Därför ska man komma ihåg att vara barmhärtig mot sig själv, säger Korimäki som lotsar deltagarna igenom den ettåriga utbildningen.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa