Nyhet - 23.08.2019 klo 09.02
Evenemang

PAM:s nya styrelse sammanträder idag – bekanta dig med nya styrelsen

PAM:s nya styrelse valdes på kongressen i Helsingfors den 5 juni 2019. Foto: Eeva Anundi

PAM:s nya styrelse valdes på kongressen i Helsingfors den 5 juni 2019. Foto: Eeva Anundi

Första punkterna på dagordningen är förtroendemannavalet, medlemsrekrytering och förberedelser för kollektivavtalsförhandlingar.

Styrelsen har totalt 20 medlemmar: förbundets ordförande, personliga ersättaren för styrelseordföranden, 15 ordinarie styrelseledamöter och tre allmänna ersättare. Styrelseperioden är fyra år, det vill säga från en kongress till nästa. Nya styrelsen har både nya medlemmar och personer som återvalts. Du kan vara styrelseledamot i flera perioder så också nya styrelsen består av såväl gröngölingar som gamla rävar.

PAM:s styrelse ser till att medlemmarnas röst hörs i samband med verksamheten och besluten på förbundet. I praktiken är styrelsen en länk mellan medlemmar, arbetsplatser, fackavdelningar och hela förbundet.

Styrelsen ska leda förbundsverksamheten. Den övervakar att riktlinjerna från kongressen följs. Ytterligare styr den förbundsorganisationen och fackavdelningarna och ser till att de följer lagen och fungerar effektivt och sakkunnigt.

Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad men till exempel under avtalsrörelsen träffas den vid behov oftare. Ytterligare deltar styrelseledamöter i fullmäktigemöten på PAM och planeringsdagar i sina regioner. Vissa ledamöter tillhör också branschkommittéer.

Nya styrelsen sammanträder idag fredag. Först tar den upp frågor som redan kongressen ansåg vara viktiga. På dagordningen står tre stora teman: förtroendemannavalet i höst, en ökning av medlemsantalet och kollektivavtalsförhandlingar om löner och andra anställningsvillkor.

Nya styrelseledamöterna finner du här

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa