Artikel - 12.08.2019 klo 08.00
Union Congress

PAM:s målprogram: Hurudant är ett mänskligt samhälle?

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

På PAM-kongressen i juni beslutades om ett nytt målprogram som består av sex teman. Femte temat beskriver ett samhälle som betjänar alla lika.

PAM strävar efter en mänsklig samhällsmodell där förbundet och PAM-medlemmarna har en aktiv roll. Detta består av ett tätare socialt skyddsnät, samhällstjänster tillgängliga för alla och bättre reglering av arbetsmarknaden.

Sociala skyddsnätet ska förnyas så att det säkerställer utkomsten då livet förändras, gör det möjligt att fokusera på att finna nya chanser och inte förnedrar hjälpbehövande. PAM:s samarbete med FFC, fackförbund och andra samarbetspartners spelar en central roll då vi påverkar beslutsfattare.

”Grundtrygghet, offentliga tjänster och arbetsmarknadsreglering ska utvecklas tillsammans. Förutom via politisk påverkan arbetar PAM med detta vid förhandlingsborden”, berättar ekonom Olli Toivanen på PAM.

Sociala skyddsnätet och arbetet på 2000-talet ska kommunicera smidigt med varandra. Människor kan inte längre kategoriseras enbart som arbetslösa, arbetstagare eller företagare. Hamnar du mellan dessa kategorier innebär det alltför ofta att du inte fångas upp av skyddsnätet eller är åtminstone osäker på din utkomst. Rättigheterna för dem som hamnar utanför nuvarande strikt definierade arbets- och arbetslöshetskategorier ska ställas fast.

”I princip ska du alltid betalas en lön du klarar dig på för ditt arbete och ha rätt till arbetslöshets- och pensionsskydd. Syftet med förmåner ska inte vara att stöda dåliga anställningar utan att se till att du inte hamnar på bar backe”, påpekar Olli Toivanen.

Servicebranscherna verkar i ett 24/7-samhälle, vilket till exempel småbarnspedagogik och äldreomsorg dock inte beaktar tillräckligt bra för tillfället. Då du inte har tillgång till omsorg från offentliga sektorn är det typiskt kvinnor som måste axla omsorgsansvaret i familjer.

”Vi på PAM ska ta ett särskilt ansvar för att inte en enda medlem hamnar utanför sociala skyddsnäten. Vi vill att alla PAM-medlemmar ska få det som tillhör dem i samhället”, ställer målprogrammet fast.

Läs PAM-målprogrammet för 2020–2024.

PAM:s mål är

  • ett omfattande och mänskligt samt enkelt och förutsägbart socialt skyddsnät. Det säkerställer utkomsten då livet förändras, gör det möjligt att fokusera på att finna nya chanser och förnedrar inte hjälpbehövande. PAM tar fram en egen helhetsvision och bidrar aktivt till arbetet med att reformera socialskyddet och arbetsmarknaden.
  • högklassiga allmänt tillgängliga samhällstjänster som gör det möjligt att jämlikt delta i arbetsmarknaden, uppnå en hög livskvalitet, utveckla sig och tillbringa en värdig ålderdom.
  • att allt arbete ska utföras på sätt som garanterar utförarna arbetslöshets- och pensionsskydd. Rättigheterna för dem som hamnar utanför nuvarande strikt definierade arbets- och arbetslöshetskategorier ska ställas fast.
  • att med sina tjänster främja medlemmarnas delaktighet i samhället och arbetslivet och erbjuda stöd och trygghet i olika livsskeden.
  • att PAM-medlemmar ska vara aktiva medlemmar av finländska samhället.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa