Artikel - 15.08.2019 klo 11.57
Union Congress

PAM:s målprogram: Hur ska vi beakta allt heterogenare medlemmar och utveckla vår intressebevakningsorganisation?

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

På PAM-kongressen i juni beslutades om ett nytt målprogram som består av sex teman. Det sista tar upp metoder för att stärka sociala gemenskapen och utveckla organisationen.

Då arbetet blir mer varierande förändras arbetsbeskrivningar och differentieras anställningar. Det förekommer till och med försök att ersätta anställningar med andra strukturer. Större invandring och starkare urbanisering har långtgående följder för anställda, arbetsplatser, förbundsmedlemmar och de tjänster de behöver, intressebevakning och verksamhet på arbetsplatsnivå.

Framtida förbundsmedlemmar kan vara anställda, egenföretagare, frilansare, plattformsarbetare eller arbetslösa som fått sin kompetens i Finland eller världen. De bor i finländska regioner vars arbetsmarknader kan skilja sig mycket från varandra.

För att förbundstjänsterna ska beakta att medlemmarna blir allt heterogenare ska tjänsterna och verksamheten ställas fast och utvecklas i samarbete med alla på förbundet.

Förutom av medlemmar består PAM av fackavdelningar, förtroendevalda, skilda beslutande organ och anställda. Förändringarna och reformbehoven rör alla dessa grupper på olika sätt. Därför främjar PAM förutsättningarna för förtroendevalda och stöder dem i deras krävande uppgift på varierande sätt. Under nästa decennium är en ytterst viktig uppgift för förbundet att skapa ett starkare nätverk av förtroendevalda på arbetsplatser.

Avdelningarna ska dessutom utveckla sin verksamhet så att den bättre reflekterar nya arbetslivet och förväntningarna och behoven bland heterogena medlemmar.

”I växelverkan med sina medlemmar stärker PAM sociala gemenskapen och solidariteten och skapar en allt effektivare och tillgängligare organisation”, ställer målprogrammet fast.

Läs PAM-målprogrammet för 2020–2024.

PAM:s mål är

  • en positiv serviceupplevelse som aktiverar medlemmar i samband med PAM-tjänster. I sin verksamhet och sina tjänster beaktar förbundet allt bättre mångfalden bland medlemmarna.
  • att allt fler serviceanställda ska ha en aktiv förtroendeman och att förtroendemännen ska ha bättre verksamhetsförutsättningar.
  • att dess fackavdelningar ska vara starka kollektiva aktörer och aktiva lokala påverkare.
  • att satsa på kontinuerlig kompetensutveckling och välbefinnandet bland sin personal för att kunna aktivera sina heterogena medlemmar, betjäna dem och bevaka deras intressen på ett bra sätt. PAM utvecklar beslutsfattandet i förvaltningen och möjligheterna för medlemmar att delta och påverka.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa