Nyhet - 03.04.2020 klo 13.50
Medlemsservice

PAM:s kontor är stängda fram till slutet av maj - även ändringar i utbildningar

PAM betjänar sin medlemmar fram till och med 31.5 över nätet och via telefon. Med åtgärderna strävar förbundet till att försäkra sig om en kvalitativ medlemsservice trots coronaepidemin.

Förbundets kontor hålls stängda ända till och med slutet av maj. Regionkontorens dörrar öppnar tidigare ifall att läget med coronaviruset ändras mot det bättre. Likaså är utbildningar och evenemang annullerade eller flyttas framåt till en senare tidpunkt. 

Senast nu lönar det sig att bli bekant med nättjänsterna. Många av de ärenden som hänför sig till medlemskapet och arbetslöshetstryggheten kan man sköta på nätet och via arbetslöshetskassans nättjänst. Till förbundets webbtjänst loggar du in med medlemsnummer medan man behöver bankkoder eller mobilcertifikat för att hantera ärenden via a-kassans e-tjänster. 

Tilläggsresurser för telefonservicen

Förbundets och kassans telefonlinjer har fått förstärkning med tilläggsresurser. Telefontjänsten betjänar måndag till fredag kl. 10-14. Telefonnummer och kontaktblanketter för anställningfrågor och medlemskapsärenden samt förfrågningar angående arbetslöhetsskyddet ser du här.

Till följd av coronavirusepidemin förekommer det köer på våra servicelinjer. Det är värt att kolla upp svaren på de mest allmänna anställningsfrågor på vår webbsajt för coronaviruset. 

Utbildning erbjuds på nätet

Samtliga närutbildningar och evenemang som förbundet ordnar är annullerade fram till och med 31 maj eller alternativt flyttas de framåt. Den planerade utbildningen för förtroendepersoner i början av juni  flyttas till en senare tidpunkt. Till de anmälda skickas uppgifteer om ändringarna. Notera även att PAM erbjuder likaså webbutbildningar (på finska) som rullar i normal ordning och som det lönar sig att delta i.

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa