Meddelande - 13.08.2020 klo 15.00
Undersökning

PAM:s konjunkturbarometer: Det svåra läget inom turism- och restaurangbranschen fortsätter, andra branscher kommit lindrigare undan

Det svåra läget för företag och anställda inom turism- och restaurangbranschen fortsätter. Inom PAM:s andra stora branscher ser vårens värsta farhågor om minskad försäljning och trångmål för anställda inte ut att ha besannats.

Servicefacket PAM:s färska konjunkturbarometer visar att permitteringarna inom turism- och restaurangbranschen har fortsatt också under sommaren. Av respondenterna som jobbar inom branschen var 26,3 procent permitterade vid svarstidpunkten och hela 68,9 procent berättade att de varit permitterade i något skede under coronavirusepidemin. 

”Lyckligtvis har andelen permitterade inte ökat mycket från vårens motsvarande undersökning, men det tar ännu länge innan turism- och restaurangsektorn kan återgå till det normala”, uppskattar Olli Toivanen, ekonom vid PAM.

Utöver permitteringarna visar svaren att situationen för arbetsgivarna inom sektorn är svår. Så många som 80,7 procent uppskattar att arbetsgivarens försäljning har minskat jämfört med året innan.

”Den ökade inhemska turismen kompenserade försäljningen för bara ett fåtal företag inom branschen. Dessutom har matkonsumtionen helt klart flyttat från restauranger till livsmedelsbutiker”, säger Toivanen.

Den ekonomiska oron för anställda har minskat

Däremot har coronapandemin haft en mindre effekt på andra stora branscher inom PAM, och svaren på konjunkturbarometern visar till och med en positiv resultatutveckling. Till exempel inom handeln meddelade 44,9 procent att försäljningen i arbetsgivarföretaget ökat, och endast 28,7 procent uppskattade att den har minskat jämfört med året innan. 

”Det verkar som om effekten av epidemin faktiskt förblev mindre än väntat, särskilt inom handeln och fastighetssektorn”, säger Toivanen.

En exceptionellt stor andel av svaranden inom handeln och fastighetssektorn, dvs. över 20 procent, meddelade att de inte upplever någon oro över sin ekonomiska situation.

”Det verkar som att ekonomisk oro är åtminstone delvis förknippad med den rådande situationen. Man kan inte påstå att den ekonomiska situationen för anställda inom dessa branscher skulle ha förbättrats under coronaepidemin”, säger Toivanen.
 

Allmänt att anställda flyttar mellan olika butiker

Förutom permitteringar fanns i barometern också frågor kring andra förändringar i anställningsförhållandet under epidemin. Enligt svaren hade arbetstiden helt klart ökat inom handels-, fastighetsservice- och säkerhetsbranschen. Dessutom sa mer än 10 procent av svaranden inom de stora branscherna att de under epidemin jobbat i en ny butik.

”Det att man jobbar i flera butiker har blivit typiskt, särskilt i stora centra, och under coronaepidemin har större arbetsgivare försökt hålla butikerna öppna med färre anställda. Detta har ökat arbetsbelastningen för de anställda”, påpekar Toivanen.

Uppgifterna baserar sig på en enkät som PAM lät genomföra 1.7−2.8.2020. Enkäten besvarades av 865 PAM-medlemmar. PAM publicerar en konjunkturbarometer varje kvartal. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa