Meddelande - 26.02.2019 klo 15.35
Förbundskongressen

PAM:s kongressval inleds i mars, närmare 1000 arbetstagare inom servicebranscherna kandiderar i valet

Många har visat intresse för att kandidera i kongressvalet på Servicefacket PAM. I valet väljs nästan 400 kongressdelegater. De kommer att besluta om nya ordföranden för PAM och riktlinjerna för verksamheten på förbundet i juni.

I kongressvalet på PAM ställer 997 kandidater från hela Finland upp. Deras genomsnittsålder är 43 år. Av kandidaterna är 57 % kvinnor och 43 % män. Två procent av kandidaterna har något annat modersmål än finska.

”Det stora antalet kandidater visar att fackförbundet attraherar. Medlemmar vill påverka beslut och agerar hela tiden aktivt ute på fältet för att försvara sina intressen och arbeta med valet”, berättar organisationschef Heidi Lehikoinen på PAM.

”Bakom aktiviteten och agerandet hos kandidaterna ligger helt säkert också stundande riksdagsvalet samt en besvikelse med Sipiläregeringen och dess åtgärder som upplevts försämra möjligheterna för anställda att påverka. Nu är alla beredda att tillsammans skapa ett starkare fackförbund som får sin röst allt bättre hörd också inom politiken”, fortsätter hon.

Bland kongressvalskandidaterna finns PAM-medlemmar med närapå 300 olika yrkesbeteckningar och alla PAM-avtalsbranscher är företrädda.

Kandidaterna kan presentera sig för PAM-medlemmarna i det kandidatgalleri som PAM öppnar den 18 mars 2019.

Elektronisk röstning – två personer vill bli ordförande

Kongressvalet förrättas 25 mars–8 april 2019 och för första gången kan du endast rösta elektroniskt.

”På PAM är detta första gången med enbart elektronisk röstning. Vi hoppas att elektroniska röstningen och dess enkelhet kommer att öka valdeltagandet bland medlemmarna”, noterar Heidi Lehikoinen.

Kongressvalsresultatet fastställs den 10 april 2019 – just inför riksdagsvalet.

Ann Selin har lett PAM i 17 år men meddelat att hon inte längre fortsätter. Därmed väljs först tredje PAM-ordföranden i förbundets historia.

Två kandidater har anmält sitt intresse för ordförandeskapet: Annika Rönni-Sällinen som leder avdelningen för arbetsvillkor på FFC och PAM-medlemmen och fackföreningsaktiva Jouni Tallgren.

PAM-kongressen utövar högsta beslutanderätten på PAM och sammanträder vart fjärde år. Den beslutar bland annat om målprogrammet för PAM – riktlinjerna för verksamheten under de kommande fyra åren – och väljer en ny ordförande, styrelse och fullmäktige för förbundet. Kongressen hålls i Helsingfors Mässcentrum den 4–6 juni 2019.

Kandidaterna i kongressvalet på PAM får sina kandidatnummer den 27 februari klockan 12.00. Numren publiceras samtidigt på webbsidorna för förbundet.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa