Nyhet - 14.12.2017 klo 14.04
Nollarbete

PAMs Huovila: Arbetsministern upp till bevis – förbättras nollavtalsutförarnas ställning verkligen?

I Finland arbetar i medeltal 84 000 löntagaren på nollavtal. Merparten av dem är unga och kvinnor. Enligt PAMs utredning skulle över hälften av dem som arbetar utgående ifrån nollavtal gärna utföra heltidsarbete. Därför vore det viktigt att lagen innehöll tydligare stadganden om nollavtalen.

Servicefacekt PAM har deltagit i en arbetsgrupp som bereder lagstiftning om nollavtalen i samarbete med regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna. Arbetsgruppen som utsetts på initiativ av arbetsminister Lindström har inte enats under arbetets gång om hur innehållet i nollavtalen bör regleras.

I dag, torsdag 14.12 har arbetsminister Lindström lämnat ett lagförslag till riksdagen om nollavtalet, som därefter går till behandling i riksdagen.

Enligt löntagarorganisationerna borde man i lag förbjuda nollavtal.

"PAM fruktar att lagförslaget inte på allvar får fason på nolltimmesarbete. Det problematiska är att man kan avtal om växlande arbetstid på initiativ av arbetstagaren då ingående av avtal inte betyder tillförlitliga överenskommelser i flertalet fall. På basis av våra erfarenheter önskar sig arbetstagarna dock orubbliga och på förhand förutsebara avtalstimmar. I en dylik situation uppstår en konflikt mellan lagen och arbetstagarnas egentliga behov, resonerar intressevakningens sakkunniga, jurist Karoliina Huovila.

"Vår viktigaste målsättning är att de utförda arbetstimmarna och arbetsavtalet motsvarar varandra. I så fall vet arbetstagaren hur mycket arbete som erbjuds åt hen. För detta syfte ger lagförslaget smärre förbättringar, eftersom arbetsgivaren inte har öppen fullmakt vid användningen av växlande arbetstid att anteckna i arbetsskiftsförteckning vad som helst, konstaterar Huovila.

De som arbetar utgående ifrån nollavtal har svårigheter att klara sig på den lön de får. Enligt en utredning gjord av PAM är allvarliga ekonomiska bekymmer vanligare bland hälften av arbetstagarna som arbetar på nollavtal i jämförelse med arbetstagare som har avtalade arbetstimmar.

PAMs målsättning är att utförd arbetstid etableras som arbetstimmar i arbetsavtalet.

"Om man regelbundet utför mer arbete än vad som är överenskommet och utan att det uppdateras i arbetsavtalet, kan arbetsgivare då hen handlar orättvist fälla bort arbetstimmarna till avtalets miniminivå. På det här sättet kringgår arbetsgivaren arbetstagarens anställningsskydd. Den här oförrätten avhjälper det nya lagförslaget inte då man fortfarande inte har tillräckliga stadganden gällande arbetstidens etablering", konstaterar Huovila.

Huovila är orolig över huruvida lyckad nollavtalslagstiftningen kan bli. Enligt henne framhävs arbetgivarnas behov fortfarande.
"Arbetsgivarnas ovillighet att ingå arbetsförhållanden på heltid är uppenbart. De resonerar som så att nollavtalen behövs för att upprätthålla en flexibilitet på arbetsplatserna. Vi anser däremot inte att det är rätt att arbetstagare ger efter utan att arbetstimmarna antecknas i arbetsavtalet. En nolla i arbetsavtalet indikerar inget, argumenterar Huovila.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa