Nyhet - 18.11.2015 klo 14.32

PAMs fullmäktiges resolution: Stopp till regeringens åtgärder

PAMs fullmäktige kräver att regeringen utan dröjsmål utarbetar ett jämställdhetsprogram och genomför en könskonsekvensbedömning som en del av lagstiftningsarbetet innan regeringens förslag förs vidare. PAMs fullmäktige höll sitt höstmöte 17-18.11.2015 i Hattula

PAMs fullmäktige fördömer kraftigt den finska regeringens arbetssätt under statsminister Sipiläs ledning och regeringens planer på att leva på de lågavlönades plånbok. Regeringens åtgärder fördjupar polariseringen mellan parterna. Under flera årtionden har Finland burits upp av förhandlingar på trepartsbasis samt av avtal som bygger på förtroende och som har bidragit till att garantera samhällsfriden. Landets regering har nu infört andra spelregler och börjat förverkliga Finlands Näringsliv EK:s målsättningar genom att diktera villkoren och hota med tvångslagar, vilket medför mer långtgående försämringar av kollektivavtalen än vad arbetsgivarna ens skulle begära.

Försämringarna  gäller rätt till dagvård, ersättning för mediciner samt ersättning vid sjukfrånvaro. Därutöver strävar regeringen efter att öka andelen visstidsanställningar inom låglönebrancher, vilket drabbar kvinnor med låga löner hårdast. PAMs fullmäktige kräver att regeringen utan dröjsmål utarbetar ett jämställdhetsprogram och genomför en könskonsekvensbedömning som en del av lagstiftningsarbetet innan regeringens förslag förs vidare.

Regeringens åtgärder har varit en väckarklocka för arbetstagarna. Under hösten har PAM fått ett rekordartat antal nya medlemmar, i september över 4 000 medlemmar. I det politiskt osäkra klimatet och på arbetsplatserna, där ledarskapet i allt högre grad bygger på rädsla, finns det nu en tydlig önskan om kollektiv styrka, vilket är något som  PAM ännu tydligare vill uppnå i framtiden.

Det finns sådant som man inte förhandlar om

Organisationsfrihet och strejkrätt är kännetecken för en fri demokrati och människans grundläggande rättigheter. ILOs konventioner tryggar också arbetstagarnas organisationsrätt. En central del av organisationsrätten är rätten att ansluta sig och ingå kollektivavtal.

Man förhandlar inte om principen om allmänt bindande kollektivavtal. Med lokala avtal kan man i bästa fall uppnå ett resultat där både arbetsgivaren och arbetstagarna vinner. Villkoren rörande minimilöner i kollektivavtalen måste uppfyllas även i fortsättningen och lokala avtal får inte leda till dumpning av arbetsvillkoren. Förtroende och jämbördiga förhandlingsparter är en förutsättning för lokala avtal.

Postens anställda tvingades dessvärre att bli försökskaniner i ett försök att bryta den lagliga strejkrätten. Företagen respekterar dock inte ens sina egna avtal eller åtaganden när målet är att låta någon göra strejkbelagt arbete så billigt som möjligt. Posten gav sig efter påtryckningar från facket och gav upp sina planer på att använda inhyrd arbetskraft från SOL Henkilöstöpalvelut. PAM är fortfarande beredd att stöda PAU med nödvändiga åtgärder.

En ny centralorganisation bygger på ett behov

Beredningsprocessen inför en ny centralorganisation som påbörjades i början av året fortsätter enligt tidtabellen och mot det mål som förbunden har ställt. PAMs fullmäktige framhåller att projektet är viktigt och poängterar att man strävar efter en demokratisk, inflytelserik, mer radikal, flexibel och smidig centralorganisation som fungerar som en motkraft till Finlands Näringsliv EK. Det finns både en vilja att skapa och stöd för en ny centralorganisation, ett intensifierat  samarbete över förbundsgränserna samt en effektivare regional verksamhet. PAMs fullmäktige uppmanar medlemmarna att aktivt delta i regionala tillställningar där projektet Ny centralorganisation presenteras och förutsätter att PAMs styrelse håller fullmäktigemedlemmarna uppdaterade om hur projektet utvecklas.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa