Nyhet - 19.05.2016 klo 12.03

PAM:s fullmäktiges resolution den 19 maj 2016

Fortfarande inget förtroende för regeringen

Förhandlingarna enligt konkurrenskraftsavtalet är inne i slutskedet men fortfarande är det oklart vilka åtgärder regeringen tänker vidta. Innehållet i regeringens förslag och dess tillvägagångsätt inger inte förtroende. Det är ytterst svårt att acceptera en överföring på 1,5 miljarder euro från löntagare till arbetsgivare ifall det inte på något sätt kan säkerställas att avtalet verkligen gagnar köpkraften och sysselsättningen. Före slutet av maj måste Juha Sipiläs regering presentera sina skattesänkningsplaner och eventuella övriga planerade stödåtgärder för att det ska vara möjligt att tillförlitligt bedöma läget då täckningen av avtalet utvärderas.

Gemensam talko?

Regeringen måste göra något åt skattesmitning. Den åtgärdsplan som ska stöda strategin för att förebygga svart ekonomi och ekonomisk brottslighet måste omfatta klara riktlinjer för hur Finland ämnar hindra aggressiv skatteplanering. En begränsning av avdragsrätten för räntor, en utreseskatt och en allmän bestämmelse om oegentligheter kunde till exempel vara effektiva metoder för att minska skatteläckaget. Pedanteriet kring laglighetsgränser måste stoppas om det handlar om arrangemang för att gömma undan förmögenhet så att skattemyndigheterna inte kommer åt den, såsom de avslöjade Panamafallen, och kommissionens kommande direktivförslag måste fullt ut stödjas och dessa genomföras omedelbart.

Vi har råd med en ny ”Imatra”

Antalet asylsökanden som kommit till Finland motsvarar ungefärligen invånarantalet i Imatra stad. Fastän det krävs mycket arbete för att ordna hjälp och samordna tjänster har vi råd med detta – onödiga rädslor ska inte underblåsas. PAM:s grundvärderingar omfattar jämlikhet och likaberättigande. Dessa styr vårt arbete såväl på arbetsplatser som i förbundsverksamheten. ”Graden av civilisation speglas i hur människor behandlar svagare ställda”, sade fullmäktigeledamot Isto Yrjönen i sitt inlägg. I vår förvaltning vill PAM:s fullmäktige starta en omfattande principiell diskussion i vilken olika åsikter respekteras. Målsättningen är att finna metoder för att i förbundsverksamheten bättre beakta att människor har olika bakgrund, medverka till en trygg och snabb integration och fördöma rasistiska yttranden och gärningar.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa