Nyhet - 23.11.2016 klo 12.03

PAM:s fullmäktiges resolution 23.11.2016: Förändringar i arbetet ska bli synliga

Det konkurrenskraftsavtal som ingicks i våras tillämpas just nu lokalt och det är ytterst svårt att uppnå samförstånd på arbetsplatser och inom skilda branscher.

 I allmänna diskussionen på PAM:s fullmäktigemöte uttryckte många sin förundran över hur längre öppettider för till exempel affärer och restauranger kommer att sätta fart på industriexporten nästa år? Samtidigt har det kommit mycket positiva nyheter om en bättre orderingång hos vår basindustri och nya investeringar i bioekonomi, vilket lett till att vissa industrigrenar till och med framkastat att man kunde glömma förlängningen av arbetstiden. Därmed ser det ut som om det endast är kvinnorna inom låglönebranscher som ska stå för notan. Fullmäktige bekymrade sig särskilt över arbetslösa – med avtalet torpederades ju ytterligare nedskärningar riktade mot dem. Finlands regering måste ta sitt ansvar, hålla sitt ord och absolut sluta utarma arbetslösa.

Tillväxt till allas glädje

Fullmäktige glädjades över att turismbranschen fortsättningsvis växer och att julfestsäsongen ser ut att bli livligare på restaurangerna än under tidigare år. Ytterligare återhämtar sig försäljningen så småningom inom handel. Inom restaurangbranschen är bristen på arbetskraft ett växande fenomen – en orsak till problemet är den låga lönenivån. Därför är det upprörande att vissa arbetsgivare och politiker ändå offentligt krävt till exempel att söndagstillägget ska skrotas. Går varor inte åt och lönar det sig inte att hålla öppet hela tiden då kunde man hellre fundera på att förkorta öppettiderna för stora affärer än att skära lönerna för anställda, slår PAM:s fullmäktigeledamöter fast. Inom handel har de fria öppettiderna inte skapat nya arbetstillfällen eller tilläggstimmar i den omfattning som regeringen lovade då beslutet fattades. Därmed är detta inte längre ett giltigt argument.

Enligt Servicefackets fullmäktige har arbetstagare gjort tillräckligt med uppoffringar. Nu är det dags att föra en rättvis politik och i samband med varje beslut ska regeringen fråga sig: Är det rättvist?

Plattformsekonomi – från hot till möjlighet

Robotisering, automatisering, klickarbete och delningsekonomi, det vill säga digitalisering i dess brokiga mångfald, ruckar redan på arbetet och kunskapsbehoven inom servicebranscherna. Tyvärr har löntagarfältet inte kommit så långt med att få ett grepp om och ta ställning till temat. I vardagen på arbetsplatser syns omvälvningen kanske bäst som några första steg inom handel. Stora investeringar i lagerlogistik tar sig uttryck i jättelika robotar i lagret i Sibbo och i viss grad har automatiska kassor tagits i bruk. Arbetet förändras oundvikligen. PAM:s fullmäktige hoppas att förändringar i arbetet lyfts fram i samband med utbildning, seminarier och regionala evenemang som förbundet arrangerar. Det är viktigt att vi förstår oss på dem så att vi i tid kan påverka riktningen för vår framtid.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa