Nyhet - 17.05.2018 klo 11.52
Arbetsmarknaden

PAMs fullmäktiges beslutsyttrande: Sipiläs regering attackerar – de följande valen är avgörande

PAMs fullmäktige sammanträdde i Helsingfors 16-17.5.2018. På bilden fullmäktiges ordförandegrupp Sirpa Laakso, Sauli Isokoski och Berhan Ahmadi.

PAMs fullmäktige sammanträdde i Helsingfors 16-17.5.2018. På bilden fullmäktiges ordförandegrupp Sirpa Laakso, Sauli Isokoski och Berhan Ahmadi.

Enligt PAMs fullmäktige har de åtgärder som Sipiläs regering vidtagit krossat arbetstagarnas ställning och skydd. Ifall att regeringsbasen inte ändras under de följande riksdagsvalen, kommer de finländska löntagarnas arbetsliv att försämras ytterligare.

Samspelet mellan Sipiläs regering och arbetsgivarna har smulat sönder grundpelarna i det finländska välfärds- och avtalssamhället. Finlands näringsliv frånträdde centralorganisationsavtalen och riksförlikningsmannen tog som sin uppgift att stöda en så kallad allmän löneförhöjningslinje. Den vanliga arbetstagaren är lämnad utanför spelplanen.

Försämringar i arbetslivet kan inte accepteras
De senaste årens försämringar i arbetslivet har varit sådana för löntagarna, vilka inte kan accepteras. Den borgerliga regeringens moderniseringar har motiverats med att ekonomin förbättras, konkurrenskraften och effektiviteten höjs. Till den nuvarande regeringens största bragder hör dock utökad ojämlikhet och trampning av arbetstagarnas rättigheter. Under de gångna fyra åren har regeringen lyckats krossa sönder strukturer som skapats under 100 år enkom för att skydda arbetstagaren.

Sipiläs regering har inte med sina åtgärder utökat medborgarnas jämlikhet och förtroende, utan ytterligare försämrat småinkomsttagares och arbetslösas ställning. Förkortningarna av återtagningsplikten, förlängningarna för prövotider, utökandet av långtidsarbetslösas visstidsanställningar, konkurrenskraftsavtalet och aktiveringsmodellen är bara upptakten. I budgetbehandlingen attackerade regeringen ytterligare och den här gången hade den unga i siktet.

Röstningsresultatet i riksdagsvalen inverkar på arbetslivet
PAMs fullmäktige som sammanträdde i Helsingfors ville vissla stopp på det ojusta spelet. Om följande riksdagsval år 2019 resulterar i nuvarande sammansättning av regeringspartier kommer de finländska löntagarnas arbetsliv att även framöver försämras. Följande regering bestämmer riktningen för det finländska arbetslivet och det är viktigast att rätt beslutsfattare blir invalda. PAMs löntagare bör genom att rösta förena sina krafter och berätta vid valurnorna land och rike runt vilken är Finlands riktning i framtiden. Genom att rösta kan du minsann påverka, och i kommande val är det ytterst lätt att veta vem det lönar sig att rösta på eller inte.


PAMs fullmäktige samlades till stadgeenligt vårmöte i Helsingfors 16-17.5.2018. I samband med mötet godkände PAM verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet för år 2017.

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa