Meddelande - 14.11.2019 klo 15.10
Arbetslivet

PAM:s fullmäktige i sin resolution: Facket följer dig i livets alla skeden

PAM:s fullmäktige stöder Postens arbetstagare i striden mot försämrade arbetsvillkor.

PAM:s fullmäktige stöder Postens arbetstagare i striden mot försämrade arbetsvillkor.

Facket ger livsviktig trygghet i arbetslivet åt såväl gröngölingar som veteraner. Fackt följer dig i alla skeden i arbetslivet. Det finländska arbetslivet behöver fortfarande fackföreningsrörelsen. Utan ett avtalssamhälle klarar vi oss inte.

Osäkerheten är närvarande på många vis i deras liv som arbetar inom servicebranschen. Den växande osäkerheten och rädslan för den egna vardagen, utkomsten, miljön samt hela vårt framtida avtalssamhälle tar sig i uttryck i en större försiktighet. Otryggheten i vardagen ändrar även form då arbetstagaren åldras och det medför helt nya företeelser. Dessa utmaningar ökar temporära lösningar och en bestående vardag låter sig vänta. Du bör kunna komma till rätta och du ska kunna bygga en framtid. Det ska vara möjligt att komma till arbetet på ett sådan sätt som inte belastar miljön och därtill får inte arbetsresorna vara orimliga. Det här bör fungera i hela Finland, såväl i städer som på glesbygden. 

Företagen bör bära ett samhälleligt ansvar och sköta sin andel i att personalen orkar i arbetet. Lönen bör utgöra en betydande attraktionsfaktor för sektorn och en del av branschens uppskattning. Därför har löneutvecklingen en avgörande roll i kommande avtalsrörelse. Vi måste ta oss ur lönegropen så att branscherna genuint kan utvecklas. Ett fackmedlemskap är vars och ens rätt och det förutsätter även mera kännedom om arbetslivet. Uppfattningen om fackens betydels kräver ett aktivt bemötande av mänskor av alla som verkar inom förbundet. Vi får inte glömma att som fackföreningsrörelse är vi en rörelse som representerar avtal och rättvisa, vilket förutsätter kraftfull organisering. Endast som medlem kan du strängt påverka och utveckla din egen bransch.  

PAM:s fullmäktige vill påminna alla fackförbund om att försämringar som riktar sig till arbetsvillkor och arbetstagare är inte en ensak utan berör alla fackförbund alltid gemensamt. Negativa föreställningar och felaktiga beskrivningar om fackföreningsrörelsen lever och det är svårt att göra sig av med dem. Det är hela fackföreningsrörelsens uppgift att verka solidariskt och mångsektoriellt tillsammans. Därför stöder PAM:s styrelse kraftfullt Postens arbetstagare i sin strid gentemot en försämring av arbetsvillkoren. Facken bör tillsammans motarbeta och ingripa i alla sektorers missförhållanden i arbetslivet. Vi bör ha initiativrikedom, ta en samhällelig roll och kräva politiker att lova förändring samt verka likaså som förändringsmotorer.   

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa