Nyhet - 21.11.2018 klo 11.17
Politik

PAM:s fullmäktige: Arbetstagarens röst bör höras i framtiden

Fullmäktige som sammanträder i Petäys 20-21.11 påminner löntagarna om hur viktigt det är att använda rösträtten.

Det finländska arbetet står inför stora förändringar som ofta drabbar servicebranscherna bland de första. Fragmentering av arbete, deltidsarbete, plattformsekonomi, personaluthyrningsföretag samt anställningsförhållandenas oförutsägbarhet skapar osäkerhet och försämrar bättre ork i arbetet. Det krävs allt fortskridande flexibilitet av arbetstagarna och att de förbinder sig till sådana arbetsformer, där arbetstaganas levebröd och deras röst att bli hörd är i fara. Det finns arbetsplatser där arbetstagarna inte vet när följande arbetsskift infaller eller hur lönen för nästa månad ser ut. Arbetstagarna har nödvändigtvis inte en röst i beslutsfattandet inom företaget.

Den nuvarande regeringen har gjort sitt yttersta att ytterligare krossa tryggheten i arbetslivet. Konkurrenskraftsavtalet, nedskärningar som riktat sig till arbetslösa samt förhandlingsrundor som koordineras av arbetsgivarna har påvisat att löntagarnas bästa trygghet är att rösta. I det kommande riksdagsvalet är det ytterst viktigt att varje yrkesproffs inom servicebranschen använder sin röst och väljer en representant som känner till instabiliteten inom vår bransch och tillhörande konkreta problem.

PAM:s fullmäktige vill påminna alla yrkeskunniga inom branscherna om att det verkligen inte är gammalmodigt att rösta, utan att genom att använda sin röst kan var och en påverka framtidens arbetsliv. Alla har oavsett bakgrund en likvärdig röst – den rättigheten bör varje löntagare använda.
I valet som står framför kommer PAM att på alla sätt stöda kandidater, som delar samma värdegrund och har förståelse för att servicebranschernas utveckling. Var och en kan för sin egen del, utöver att ge sin röst, arbeta för förbättringar i arbetslivet genom att själv ställa upp som kandidat i valet eller stöda rätt kandidat samt att uppmuntra alla arbetskamrater att rösta. Donare har inte längre råd med att ligga på sofflocket under valet och att låta bli att rösta.

Förutom att rösta bör även organiseringssätt utvecklas för att lämpa sig för nya arbetsformer. Ett exempel på detta är plattformsföretagen Foodora och Wolt som verkar på nätet och vars ”distributionspartners” jobbar som leveransbud för olika plattformer utan att ha avtal, vilket arbetsavtalslagen förutsätter. Matbuden kräver nu bättre anställningsförhållanden och rejälare spelregler i arbetet. PAM välkomnar med glädje alla nya samarbetspartners som önskar förbättra löntagarnas arbetsförhållanden. Arbetstagarna måste få sin röst hörd i framtiden och för detta behöver vi ett nytt slags samarbete och samarbetspartners.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa