Artikel - 19.06.2018 klo 14.35
Invandring

PAMs expert Mikko Laakkonen: PAM-medlemmar med invandrarbakgrund vill förbättra det finländska arbetslivet

Enligt Mikko Laakkonen har de som nyligen flyttat in i landet ett större behov av stöd från fackförbundet. Bild: Jaakko Lukumaa

Enligt Mikko Laakkonen har de som nyligen flyttat in i landet ett större behov av stöd från fackförbundet. Bild: Jaakko Lukumaa

PAMs medlemmar med invandrarbrakgrund upplever sitt medlemskap som viktigt, men mången känner till exempel inte till sin egen förtroendeman. De som besvarat PAMs enkät oroar sig även över arbetsgivarnas attityder.

PAMs medlemmar med invandrarbakgrund anser att medlemskapet i fackförbundet är viktigt: såsom andra medlemmar, söker de trygghet för till exemepel arbetslöshet eller för konflikter i arbetslivet, framgår det ur enkäten som förbundet gjort till medlemmar med invandrarbakgrund.

”Trots det borde vi kunna intensifiera relationen mellan förbundet och medlemmarna. Det här syns till exempel i fråga om att mången medlem inte känner till sin förtroendeman”, säger PAMs utbildningspolitiska expert Mikko Laakkonen som är väl insatt i invandrarfrågor.

”Många av dem som besvarade enkäten vill vara medverka för att förbättra det finländska arbetslivet, och det är hoppingivande. PAM vill att förbundet är ett medel för dem att förbättra sin egen arbetsmarknadssituation. Å andra sidan så gäller samma målsättningar även för infödda finländare som hör till PAM.”

Omkring en tre fjärdedelar av dem som besvarat enkäten har varit bosatta i Finland över 5 år.

”Men de som nyligen anlänt, som inte alltid har språkkunskaper eller kännedom om arbetslivets spelregler är oftast sådana som är mest utsatta för exploatering och som skulle vara i behov av facket mest”, dryftar Laakkonen.

Svårigheter med att hitta jobb och brister i språkkunskaperna upplevs som allmänna problem (se grafen nedan). Över 70 % anser att arbetsgivarnas negativa attityder har ganska mycket eller rätt mycket betydelse vad gäller respondenternas bedömning av problemen i arbetslivet i Finland, vilket enligt Laakkonen är ett ”tufft resultat”.

”Har månne arbetsklimatet hårdnat under de senaste åren? Avspeglas detta med att det blivit mera korrekt att uttala sig negativt om invandrare i samhället på arbetsplatserna? Det här är en diskussion som borde tas med arbetsgivarna.”

Merparten av de som besvarade enkäten jobbar via bemaningsföretag än andra PAM-medlemmar i genomsnitt. Till övriga delar är respondenternas ställning på arbetsmarknaden inte avsevärt avvikande från övriga medlemmars.

Du kan läsa hela utredningen i PAMs materialbank på nätet (på finska i pdf). Ungefär 1 700 medlemmar besvarade PAMs invandrarenkät i oktober-november 2017.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa