Nyhet - 26.05.2016 klo 00.00

PAMs enkät: Egen anmälan om sjukledighet vanligt inom servicebranscherna

Enligt en enkät som PAM låtit genomföra gör över hälften av de anställda inom servicebranscherna egen anmälan om sjukfrånvaro. Över 70 procent av alla löntagare gör egen anmälan om sjukfrånvaro. Enligt PAM handlar det om jämlik behandling av alla arbetstagare att sprida denna praxis till alla arbetsplatser inom servicebranscherna.

Servicefacket PAM tog reda på hur vanligt det är med egen anmälan om sjukledighet på de PAM-anslutnas arbetsplatser genom att under våren låta genomföra en enkät bland förbundets förtroendevalda. Enligt svaren är det redan ganska vanligt med egen anmälan om sjukledighet. På över hälften av de svarandes arbetsplatser (57 %) är det möjligt att anmäla frånvaro vid en kort sjukledighet på ett flexibelt sätt utan läkarbesök.

Att minska sjukfrånvaron betyder mycket för produktionen. Även EK:s expertläkare Jan Schug har konstaterat att erfarenheterna av praxisen med egna anmälningar av sjukfrånvaro på det stora hela är positiva. PAMs arbetsmiljöexpert Seija Virta håller med.

– Enkäten som PAM har låtit genomföra visar att praxisen med egen anmälan av sjukfrånvaro även passar bra för servicebranscherna. Att de anställda har möjlighet att vara sjuklediga i 1–3 dagar utan läkarintyg sparar tid, besvär och pengar för den anställda, arbetsgivaren och samhället. Praxisen minskar antalet läkarbesök och förkortar längden på enskilda frånvaroperioder, konstaterar Virta.

Med egen anmälan menas ett förfarande då en arbetstagare kan vara borta från arbetet vid en kort tids sjukdom genom att anmäla det själv utan att behöva uppsöka läkare eller sjuksköterska för att intyga att hon eller han är sjuk.

Enligt enkäten som PAM har låtit genomföra är den vanligaste praxisen inom egen anmälan att man kan vara borta från arbetsplatsen på grund av sjukdom i 1–3 dagar utan läkarintyg, men att det behövs chefens godkännande för frånvaron. På en del arbetsplatser behövs inte chefens godkännande.

– Eftersom praxisen med egen anmälan redan tillämpas på de stora arbetsplatserna med PAM-anslutna vore det bra att utöka praxisen även till mindre företag och på det sättet ge alla arbetstagare lika möjligheter att göra egen anmälan vid sjukdom, konstaterar Virta.

Sammanlagt 693 förtroendevalda svarade på enkäten som PAM lät genomföra under våren. Hälften (50 %) av de svarande representerade handeln, 15,5 % kom från turism- och restaurangbranschen, 11,7 % från fastighetsbranschen och 5,5 % var väktare.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa