Nyhet - 08.01.2020 klo 15.44
Kollektivavtalsförhandlingar

PAM:s ekonomist: Ekonomin växer inom servicebranschen

PAM:s ekonomist Olli Toivanen. Bild: Jaakko Lukumaa

PAM:s ekonomist Olli Toivanen. Bild: Jaakko Lukumaa

Det ekonomiska läget och sysselsättningsläget ser bra ut inom servicebranscherna. Inom de största servicebranscherna går att urskilja en ökning av nettoresultatet. PAM ser att den ökar möjligheten till löneförhöjningar.

Statistikcentralens struktur- och bokslutsstatistik för företag påvisar att det procentuella nettoresultatet inom servicebranscherna växer i likhet med tidigare år. Speciellt bra märks detta i inkvarteringsverksamhet, vars omsättning är i en bättre situation efter en mindre nedgång. Den starka trenden inom turism finns till påseende även i  World Economic Forums rapport, enligt vilken Finlands konkurrenskraft som resemål förbättrades avsevärt i sin helhet mellan åren 2017 och 2019. För närvarande är finländsk turism enligt samma rapport en av de mest priskonkurrensdugliga bland de nordiska länderna. De mest betydande konkurrensfaktorerna är trygghet och ekologi.  

”Servicebranscherna har totalt sett ett bra år bakom sig och det är önskvärt att det här även avspeglas i vårens kollektivavtalsförhandlingar”, säger PAM:s ekonomist Olli Toivanen.

Inom servicebranscherna framhävs antalet deltidsanställda.

”Inom till exempel handeln fanns det år 2018 19 300 deltidsarbetande försäljare, som önskade sig heltidsarbete. Ofrivillig deltid uppmärksammas oftast inte i statistiken, även om dess betydelse för såväl individen som samhället är av vikt,” kommenterar Toivanen.

”Den stora andelen deltidsanställda inom servicebranschen är även en sak som borde iakttas då man diskuterar medellönen inom branscherna. I lönestatistiken noteras typiskt endast branschens heltidsanställda, vilket förvränger medellönerna uppåt”, påminner Toivanen.

En ökning mot heltidsarbete ser tyvärr inte ut att ske inom alla branscher.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa