Nyhet - 08.02.2018 klo 12.32

PAMs Ann Selin och #MeToo i ett globalt perspektiv 9.2

Följ med seminariet i realtid fredag 9.2 kl. 13-14.30 (finsk tid) på YouTube. Bild: Union to Union

Följ med seminariet i realtid fredag 9.2 kl. 13-14.30 (finsk tid) på YouTube. Bild: Union to Union

Servicefacket PAMs ordförande Ann Selin deltar under morgondagen i en nordisk panel där temat är #MeToo - Nordiska fackliga verktyg i ett globalt perspektiv i Stockholm. Representanter för de nordiska fackförbunden samlas för att diskutera sexuella trakasserier i arbetslivet men också om hur man fackligt kan utveckla jämställdheten på arbetsplatserna.

Agendan är bred och panelisterna dryftar kring frågeställningar som väckts via #metoo - och framförallt om trakasserier i arbetslivet och hur man kan bryta tystnadskulturen.

I panelen deltar Servicefacket PAM:s och UNI Globals ordförande Ann Selin, TCO:s ordförande Eva Nordmark, norska LO:s ordförande Peggy Hessen  Folsvik och Saco-förbundet Juseks vd Margnus Hedberg. Diskussionen modereras av Kristina Henschen, chef för Union to Union.

Seminariet inleds av världsfacket ITUC:s ordförande Sharan Burrow som presenterar den globala kampanjen för en ny ILO-konvention (Internationella arbetsorganisationen ILO) mot könsbaserat våld.

Andra viktiga frågor som kommer att belysas är hur man fackligt kan utveckla jämställdheten på arbetsplatserna i Norden för att förebygga våld och trakasserier som belyst via olika vittnesmål. Kunde man med hjälp av kollektivavtalen motarbeta sexuella trakasserier och hur? Vilken betydelse har metoo-rörelsen ur fackligt perspektiv?

Följ med i realtid
Seminariespråket är svenska (skandinaviska) och det är möjligt att följa med diskussionen live från Tjänstemännens centralorganisation (TCO) på YouTube 
Sändningen börjar fredag 9.2.2018 kl. 13-14.30 (finsk tid). 

PAM aktivt mot sexuella trakasserier och osakligt beteende i servicebranschen
Sexuella trakasserier är såväl ett jämlikhetsproblem som ett strukturellt problem - ett maktproblem i samhället har PAM konstaterat. Avlägsnandet av sexism kräver långvarigt arbete och samarbete med andra aktörer inom branschen.

Enligt en enkät som PAM gjorde år 2015 till anställda i serviceyrken hade ca 50 % av alla arbetstagare i turistbranschen upplevt sexuella trakasserier från kunder (vanligast bland yngre arbetstagare och serverings- och restaurangpersonal).

Inför julen 2017 förenade de nordiska fackförbunden inom restaurangbranschen, inklusive PAM, krafterna kring en kampanj mot sexuella trakasserier, som fick bra emottagande. #NotOntheMenu -kampanjen ville framhäva en kultur där det råder nolltolerans för trakasserier på arbetsplatsen. Läs mer här.

Här kan du ta del av en nordisk rapport sammanställd av Nordisk Union för Hotell-, Restaurang-, Catering- och Turism-anställda (NU HRCT) om sexism och sexuella trakasserier i turistbranschen. Den innehåller bl.a. strategier för hur man kan skapa uppmärksamhet samt bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

I PAM:s medlemsutredning från 2017 berättar arbetstagare inom handeln öppet om sina erfarenheter av dåligt beteende. Många av branschfolket råkar dagligen ut för osakligt bemötande, inklusive sexuella trakasserier, i sitt arbete. Under de senaste fem åren har verbal kundilska som fenomen fördubblats.
Via #Vänligtbemött -kampanjen ville Finsk Handel, arbets- och näringsministeriet, Arbetsliv 2020-projektet, PAM och Dagligvaruhandeln ry väcka konsumenterna till att fundera på sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder.
Bekanta dig med kampanjen här.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa