Meddelande - 03.06.2015 klo 14.56

PAMs Ann Selin: Förhandlingar om samhällsfördraget kan inte genomföras med så ojämlikt utgångsläge

Ordförande för Servicefacket PAM Ann Selin tog i sin linjetal på PAMs kongress ställning till regeringens planerade nedskärningar.

- De vill leda till väsentliga ändringar i arbetsmarknadens spelregler. Allmänt bindande kollektivavtal vill upphöra, anställningsskyddet bli svagare och korta anställningar vill bli allt vanligare. Om vi också beaktar listan över villkoren, som vi inte med säkerhet känner till, kan jag redan nu säga att något fördrag kommer inte att åstadkommas.

Selin betonade att förhandlingar om samhällsfördraget kan inte genomföras när parterna är i en så ojämlik position. För att förhandlingarna kan komma i gång ska regeringen enligt Selin binda sig till en genuin trepartsförberedelse bl.a. när det gäller arbetslagstiftning och förnyandet av arbetslöshetsskyddet.

Selin kommenterade även det förslag som EK:s Jyri Häkämies lagt fram om att avskaffa söndagstilläggen.
- Han vet inte vad han talar om när han säger att de anställda är beredda att arbeta på söndagar oavsett om de får tillägg eller ej. Vi vet nog bättre vad arbetstagarna tycker.

Regeringen har föreslagit sänkning av arbetetes enhetskostnader. Sänkningen kan genomföras antigen genom att sänka arbetets kostnader eller genom att öka produktiviteten.

- De deltidsanställda kommer att drabbas hårdast om lönekostnaderna sänks. När det redan nu är svårt att klara sig, vad kan man då ge avkall på? frågade Selin.

Under den sista kongressdagen beslöts om förbundets målprogram som gäller året 2019 ut. Med sitt målprogram ritar PAM riktlinjerna för sin verksamhet under de följande fyra åren.

- På basen av den diskussion som vi hade om målprogrammet, är det klart att det fortfarande är vår förstaprioritet att arbeta för att de anställda inom servicebranscherna kan klara sig med sitt arbete och att respekten och aktning av arbetet visas även i avlöning.  Vi ska arbeta vidare för att minska osäkerheten i arbetslivet, sa Selin.

PAMs målprogram har sex huvudpunkter som är socialt hållbara ekonomiska politik, tillräcklig inkomst, strukturändring inom servicebranscherna och arbetets nya former, företagsvisa och lokala avtal, jämställdhet på arbetsmarknaden samt arbetshälsa och välmående i arbete.

Målprogrammet är en del av PAMs förnyande. Det har tagits fram under en process som har pågått i två år, och både fackavdelningarna och förbundets personal har deltagit i arbetet.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa