Nyhet - 07.01.2020 klo 12.30
Kollektivavtal

PAM vill ha ett kollektivavtal för hårbranschen

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

PAM:s målsättning är fortfarande att förhandla fram ett kollektivavtal för dem som arbetar inom håbranschen och vilket garanterar minimiarbetsvillkor för arbetstagare.

Suomen Hiusyrittäjät sade upp kollektivavtalet inom hårbranschen över ett år sedan, varefter PAM har förhandlat om ett nytt kollektivavtal tillsammans med Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. Förhandlingarna har tyvärr inte lett till ett resultat. PAM vill fortfarande ha ett kollektivavtal för branschen och vi fortsätter med att göra vårt bästa för att trygga arbetsvillkor för branschen.

Under de senaste månaderna har de företag som tilhör arbetsgivarförbundet Palta har gett nya anvisningar åt sina anställda om branschens arbetsvillkor, vilka berör bland annat att årsledighetssystemet inte längre används och att lön för sjuktid begränsas till 10 vardagar. Palta och arbetsgivarna har tillsammans avtalat om villkor som ska följas framöver i branschen och arbetstagarna har blivit informerade om att dessa är Paltas rekommendationer till nya arbetsvillkor inom hårbranschen.

PAM godkänner inte rekommendationer av det här slaget och ser dem som klara försämringar i arbetsvillkoren, vilket talar för avsaknad av respekt för dem som arbetar i branschen.

"Arbetsgivaren behöver inte göra dylika försämringar och tack och lov så har inte alla arbetsgivare genomfört försämringar. För tillfället tillämpas handelns kollektivavtal på runt 500 anställda inom hårbranschen. Detta garanterar dem minimianställningsvillkor. Många arbetsgivare tillämpar dessutom fortsättningsvis villkoren i tidigare kollektivavtalet för hårbranschen, kommenterar avtalsexpert Ulla Moilanen.

För närvarande råder inte fredsplikt inom hårbranschen eftersom ett nytt avtal inte har blivit till. 

Till dig som arbetar inom hårbranschen, har detta väckt frågor?

Ifall att förändringar i anställningsvillkoren berör dig får du individuell rådgivning via vår telefontjänst. På PAM hjälper vi gärna dig med att besvara dina frågor.

För att underlätta servicesituationen lönar det sig att noggrant anteckna dina arbetsskift och spara lönekvitton. Som PAM-medlem får du även juridisk hjälp och vi för meningsskiljaktigheter vidare.

Du når oss på telefonnummer 030 100 620 vardagar k. 10-14.

Bekanta dig även med våra webbsidor där du hittar svar på ofta ställda frågor

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa