Meddelande - 14.02.2018 klo 13.20
Kollektivavtalsförhandlingar

PAM varslar om strejk inom fastighetsservicebranschen

Servicefacket PAM:s styrelse har beslutat varsla om strejk på flera fastighetsserviceföretag runtom i Finland. Strejkerna inleds den 1 mars om det inte ingås ett kollektivavtal för städare, servicemän och fastighetsskötare dessförinnan. PAM avbröt kollektivavtalsförhandlingarna igår.

Igår på tisdagen återvände PAM och Fastighetsarbetsgivarna till förhandlingsbordet efter en förhandlingspaus på närapå två veckor.

”Igår var förhandlingssituationen sådan att arbetsgivarna tog upp sina tidigare förslag och sade nej till våra. Enligt dem ska löneförhöjningarna följa den allmänna nivån. Då slog vi fast att vi inte kan fortsätta förhandla”, berättar PAM:s ordförande Ann Selin.

Strejken genomförs på tolv företag runtom i Finland. Den inleds den 1 mars kl. 06.00 och avslutas den 3 mars kl. 06.00. Strejken omfattar totalt runt 1 100 anställda. Det övertidsförbud som PAM utlyste den 1 februari är fortfarande i kraft.

”Redan nu beklagar vi de olägenheter som strejken eventuellt förorsakar människor och de ställen som städas och sköts. Å andra sidan tror vi att vi på detta sätt också synliggör betydelsen av städning och fastighetsskötsel i vårt vardagliga liv”, fortsätter Ann.

Fastighetsserviceanställda – städare, fastighetsskötare och servicemän – har varit ytterst bekymrade över förslagen av arbetsgivarförbundet, till exempel att söndags- och andra arbetstidstillägg ska slopas. De har varit bekymrade över sin utkomst. Samtidigt har de upplevt förslagen återspegla hur lite arbetsgivarna uppskattar deras arbete. Detta har fått känslorna att svalla.

”Vårt mål är bland annat att förbättra avlöningssystemet och lönenivån inom branschen i tillägg till att vi vill stoppa försämringarna. Fastighetsarbetsgivarnas nuvarande förslag möjliggör inte en utveckling av branschen”, noterar Ann.

Ett annat problem har varit att Fastighetsarbetsgivarna har närings- och utbildningspolitiskt samarbete med en förening som låtsas företräda arbetstagare. Arbetsgivarna stöttar på detta sätt föreningen.

”Arbetsgivarnas motiv till uppbackningen kan vara att med oss kan de inte samarbeta så att vi alltid var ense med arbetsgivarförbundet”, antar Ann.
För tillfället förhandlar PAM om flera kollektivavtal för privata servicebranscher. De två största branscherna är handel samt turism-, restaurang- och fritidstjänster.

”Inom ingen annan bransch har förhandlingarna stött på sådana här problem fastän det kan finnas stora skillnader mellan våra och arbetsgivarförbundens målsättningar”, säger Ann.

I praktiken innebär strejkvarslet att i något skede kallar riksförlikningsmannen parterna till medling innan strejkerna inleds.
Allmänt bindande kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen rör cirka 70 000 anställda.

Sammanfattning av Fastighetsarbetsgivarnas och PAM:s kollektivavtalsförslag inom fastighetsservicebranschen.

Här finns PAMs strejkwebbplats (på finska) med företag där det strejkas.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa