Meddelande - 07.02.2020 klo 11.47
Kollektivavtalsförhandlingar

PAM utvidgar sina strejker inom fastighetsservice

Idag fredagen 7 februari förhandlades det om kollektivavtalet för fastighetstjänstebranschen under ledning av riksförlikningsmannens byrå. Förlikningen resulterade inte i några större framsteg. Därför utvidgas strejkerna vecka 9 enligt ett beslut PAM:s styrelse fattade 31 januari.

”Förhandlingarna om fastighetsservice bromsades upp av arbetsgivarna och därför fortskred de knappt före förlikningen. Fortfarande ser jag arbetsgivarnas ovillighet att utveckla kollektivavtalet för branschen som ett problem”, noterar Annika Rönni-Sällinen, ordförande för PAM. 

En stor del av till exempel städarna deltidsarbetar. Inom branschen är medeltimlönen för deltidsanställda 74 % av medeltimlönen för heltidsanställda. 

”För att sätta fart på förhandlingarna utvidgar vi strejken inom fastighetsservice i enlighet med tidigare beslut”, betonar Annika Rönni-Sällinen.

Strejken inom fastighetsservice rör enskilda arbetsplatser hos ISS -Palvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Sol Palvelut Oy och RTK-Palvelu Oy i Södra, Östra och Sydvästra Finland under perioden 25 februari–1 mars. Strejkerna varar 2–5 dygn. Ytterligare omfattar strejken städning och fastighetsskötsel i Keskolager och K-Citymarketbutiker under perioden 24–28 februari.

”Jag hoppas att en vilja att förhandla och ta fram lösningar för kollektivavtalen för branschen hittas innan strejkerna inleds så att vi i själva verket inte behöver dem”, fortsätter Annika Rönni-Sällinen.

Närmare uppgifter om föremålen för strejkerna och andra frågor kring stridsåtgärderna finns på webbsidorna för PAM www.pam.fi/strejk.
 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa