Meddelande - 19.02.2016 klo 10.20

PAM utvecklar sin regionala verksamhet

Hanteringen av frågor om meningsskiljaktigheter och medlemsfrågor samt arbetet på arbetsplatserna har organiserats på ett nytt sätt på PAMs regionalbyråer. Det kommer också förändringar i regionernas servicestrukturer och servicekanaler.

I fortsättningen är hanteringen av anställningstvister centraliserad till lösningsfunktionärer på regionalkontoren och samordningen och genomförandet av verksamheten på arbetsplatserna till funktionärer och servicerådgivare som är specialiserade på organisering. Med den här ändringen strävar man efter att erbjuda ännu bättre medlemsservice och arbetsplatsverksamhet.

Samtidigt har man även sett över regionstrukturerna, vilket innebär vissa ändringar i regiongränserna och kontorens öppettider. Telefontjänsterna för medlemmarna är även i fortsättningen öppna från måndag till fredag kl. 9.00–16.00. Regionkontoren har öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag. Ett undantag till detta är Tavastehus, Joensuus och Björneborgs regionkontor.

I dragningen av regiongränserna har man i större utsträckning än tidigare tagit hänsyn till företagsstrukturerna och gränserna för det samhälleliga beslutsfattandet. I fortsättningen tillhör Egentliga Tavastland Sydöstra Finlands region och regionerna Mellersta Finland och Österbotten utgör en gemensam region liksom Uleåborgs och Lapplands region.

I syfte att förbättra servicen utvecklas olika servicekanaler till det bättre och vi försöker också att hitta nya elektroniska serviceformer.

Från och med den 1 april 2016 är PAMs regioner och kontor och deras öppettider följande:

Helsingfors-Nylands region

(Landskapen Östra Nyland och Nyland)

– Helsingforskontoret har öppet må–ti och to– fr 9.00–16.00

Sydvästra Finlands region

(Landskapen Åland, Satakunda och Egentliga Finland)

– Åbokontoret har öppet må–ti och to–fr 9.00–12.00 och 13.00–16.00

– Björneborgkontoret har öppet må–ti och to 9.00–12.00 och 13.00–16.00

Sydöstra Finlands region

(Landskapen Sydkarelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland)

– Lahtiskontoret har öppet må–ti och to–fr 9.00–12.00 och 13.00–16.00

– Kouvolakontoret har öppet må–ti och to–fr 9.00–12.00 och 13.00–16.00

– Tavastehuskontoret har öppet ti och fr 9.00–14.00

Birkalands region

– Tammerforskontoret har öppet må–ti och to–fr 9.00–12.00 och 13.00–16.00

Östra Finlands region

(Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax)

– Kuopiokontoret har öppet må–ti och to–fr 9.00–12.00 och 13.00–16.00

– Joensuukontoret har öppet må–ti 9.00–12.00 och 13.00–16.00

Mellersta Finlands och Österbottens region

(Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland och Österbotten)

– Jyväskyläkontoret har öppet må–ti och to–fr 9.00–12.00 och 13.00–16.00

– Vasakontoret har öppet må–ti och to–fr 9.00–12.00 och 13.00–16.00

Norra Finlands region

(Landskapen Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten)

– Uleåborgskontoret har öppet må–ti och to–fr 9.00–12.00 och 13.00–16.00

– Rovaniemikontoret har öppet må–ti och to–fr 9.00–12.00 och 13.00–16.00

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa