Meddelande - 01.02.2018 klo 16.07
Kollektivavtalsföhandlingar

PAM utlyste övertidsförbud inom fastighetsservicesektorn

Ett övertidsförbud för fastighetsservicebranschen inleds idag torsdag kl. 16. Tidigare på dagen fick Fastighetsarbetsgivarnas förslag att försämra kollektivavtalet anställda att tåga ut från tre arbetsplatser.

Övertidsförbudet innebär att fastighetsserviceanställda – städare, servicemän, fastighetsskötare – gör sina ordinarie arbetsskift men vägrar arbeta övertid. Med förbudet sätter vi fart på förhandlingarna om kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen. Övertidsförbudet gäller tillsvidare.

Fastighetsarbetsgivarna har föreslagit drastiska försämringar av anställningsvillkoren, bland annat att alla lördags-, afton-, söndags- och helgdagsersättningar ska slopas och att arbetsgivare ska ensidigt kunna förlänga dagliga arbetstiden för anställda på olika sätt. PAM har beräknat att förslagen sänkte arbetskraftskostnaderna inom branschen med 8 procent. Samtidigt har det inte gjorts några nämnvärda framsteg vid förhandlingsbordet. Arbetsgivarna har inte haft någon som helst förståelse för PAM:s textändringsförslag och löneförhöjningskrav.

Situationen fick PAM-anställda på servicecentralen hos ISS Palvelut Oy, Kaukas pappersbruk hos UPM Kymmene och i Saariselkä- och Ivaloområdena hos N-Clean att tåga ut idag. De återvände senare till sina arbetsplatser. ”Rör de vid tilläggen känns det verkligen inte bra”, sammanfattade förtroendemannen för anställda på servicecentralen Tea Määttänen stämningen.

Enligt ordförande Ann Selin har förhandlingarna inte nått så långt att det uppriktigt letades efter lösningar. Dessutom litar parterna knappt på varandra.
Enligt arbetsgivarförbundet beror situationen på att PAM tagit upp frågor som inte tillhör kollektivavtalet vid förhandlingsbordet. I praktiken handlar det om en ny förening med vilken Fastighetsarbetsgivarna samarbetat särskilt i närings- och utbildningspolitiska frågor. Föreningen ger sig ut för att vara företrädare för anställda inom branschen.

”Nuförtiden handlar utbildningspolitik i högsta grad om intressebevakning. PAM företräder anställda inom branschen också i samband med utbildningspolitik. I alla frågor är vi ändå inte fullt ut av samma åsikt som arbetsgivarförbundet.”

Nu har Fastighetsarbetsgivarna beslutat fortsätta samarbetet med denna förening som inte på något sätt är representativ och har inget inflytande på arbetsmarknaden.

”En motsvarande situation har PAM inte och har aldrig haft med något som helst annat arbetsgivarförbund. Detta stärker inte det förtroende som krävs i förhandlingar”, slår Ann Selin fast.

Sammanfattning av PAM:s och Fastighetsarbetsgivarnas kollektivavtalsförslag

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa