Nyhet - 14.09.2015 klo 09.02

PAM uppmanar alla servicebranschanställda att delta i en politisk åsiktsyttring

Alla har rätt att delta i politiska åsiktsyttringen fastän de inte kan komma till Järnvägstorget.

Rätten att framföra sin åsikt anses vara en grundläggande rättighet för anställda och garanteras av grundlagen. Anställda har alltid laglig rätt att genomföra en politisk åsiktsyttring med vilken de försöker allmänt påverka beslutsfattande i samhället. Politiska åsiktsyttringar kan inte begränsas med fredsplikten och det behövs till exempel ingen förhandsanmälan.

Löntagarna arrangerar en gemensam politisk åsiktsyttring på Järnvägstorget i Helsingfors fredagen den 18 september klockan 11–13. Dit arrangeras busstransporter från hela Finland. Ytterligare uppgifter finns på webbsidorna för PAM och FFC samt evenemangssidan StopNyt i Facebook.

PAM uppmanar alla servicebranschanställda att delta genom att inte arbeta klockan 11–13 eller under den tid då de deltar i åsiktsyttringen på Järnvägstorget i Helsingfors.

Ifall du deltar i åsiktsyttringen skall du avsluta ditt arbete normalt och berätta för arbetsgivaren att du är på väg. Arbetstagare får varken diskriminera eller utöva påtryckning på deltagare i åsiktsyttringen. De behöver dock inte betala lön för den tid du är borta. Efter åsiktsyttringen skall du återvända till arbetet enligt den timlista som upprättats tidigare.

Du kan också sända en signal till Sipilä, Soini och Stubb. Löntagarnas centralorganisationer har skapat en adress i terveisethallitukselle.fi för att försvara avtalsrätten och motsätta sig en ensidig försvagning av arbetsvillkoren.

I PAM:s webbtjänst läggs in aktuell information om åsiktsyttringen och ofta ställda frågor.

Facebook: Stop –händelsen

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa