Nyhet - 13.12.2017 klo 09.41

PAM till riksdagen: Totalrevideringen av alkohollagen bör göras med hänsyn till sysselsättnings- och säkerhetsaspekter

Försäljaren Sari-Mattila Vornanen på Backasgatans K-Market i augusti 2017. Fotograf: Susanna Kekkonen

Försäljaren Sari-Mattila Vornanen på Backasgatans K-Market i augusti 2017. Fotograf: Susanna Kekkonen

Riksdagen diskuterade i sin budgetbehandling om alkohollagen under tisdag och röstar den här veckan om en totalrevidering av alkohollagen som även innehåller ett beslut om man ska tillåta försäljningen av 5,5 % alkoholdrycker i livsmedelsffärerna eller inte.

Enligt Servicefacket PAM rf bör man i alkohollagens reform betona arbetstagarnas trygghet. Då man genomför totalrevidering av alkohollagen får lindringar i lagen inte göras på bekostnad av arbetstagarnas säkerhet. Ensamarbete och hotfulla och farliga situationer har ökat inom handeln. PAMs syn på saken är att om man börjar sälja desto starkare alkoholhaltiga drycker i butikerna, kommer redan synliga skadeverkningar att öka ytterligare.

Alkohollagens revidering som siktar på att införa försäljningen av 5,5 % alkoholdrycker i mataffärerna motiveras med att den medför verkningar på sysselsättningen. PAM har uppskattat att mera omfattande sysselsättningseffekter fås i en sådan situation då merparten av alkoholkonsumptionen sker på övervakade utskänkningsplatser, med andra ord restauranger även framöver.
De planerade skatteförhöjningarna kan i sin tur återigen öka alkoholinköpen från utlandet, varvid den inhemska sysselsättningen inte heller utvecklas i en positiv riktning.

– Enligt PAMs bedömning skulle sysselsättningen inom turism- och restaurangbranscherna öka om man lättade på regleringen av öppethållningstider. Om däremot alkoholgränsen 5,5 % och avlägsnandet av tillverkningssättbegränsningen träder i kraft, flyttas alkoholförsäljningen i högre grad till
dagligvaruhandeln, vilket skulle medföra motsatta sysselsättningseffekter. Samtidigt skulle detta leda till ytterligare försämrad arbetssäkerhet för försäljarna, berättar PAMs ansvarig för samhällsrelationer Elena Gorschkow-Salonranta.
 

 

 

 

Senaste

Mest lästa