Meddelande - 03.04.2019 klo 18.50
Lagstiftning

PAM söker rättvisa för anställda på Nordic Unique Travels

Utländska anställdas rättigheter kränks också i Lappland. PAM har ingripit i behandlingen av anställda på programserviceföretaget Nordic Unique Travels Oy. Organisationsdirektör Risto Kalliorinne på PAM anser att företagets förfarande varit grovt. Han är förargad över att utländska anställda exploateras inom servicebranscher.

Under veckoslutet startade en debatt om arbetsförhållandena på nepalesiska restauranger. Då togs upp hur omänskligt utländska anställda behandlas på populära restauranger. För PAM är fenomenet inte nytt eftersom dess anställningsrådgivning kontaktas regelbundet om liknande fall. Organisationsdirektör Risto Kalliorinne på PAM berättar att tyvärr vågar anställda sällan tvista om missförhållanden i deras arbete.

”Alltför ofta får vi veta om situationer där utländska anställda medvetet betalas för låga löner och tvingas arbeta i närapå omänskliga förhållanden. Arbetsgivare känner till att anställda inte söker hjälp eftersom de är rädda för följderna – arbetsgivaren hotar dem och i värsta fall utvisas de från landet. Vi på PAM vill hjälpa dessa anställda men de är alltför rädda för att ta emot vår hjälp”, säger Risto Kalliorinne.

Senaste tvisten om utländska anställda på PAM handlar om ett programserviceföretag i Lappland. Ett nytt oorganiserat företag med kinesisk bakgrund skor sig på turismuppsvinget i Lappland genom att dumpa arbetstagarrättigheter och bryta mot lagen. Enligt Risto Kalliorinne har företaget förfarit särskilt grovt.

”Nordic Unique Travels har inte betalat löner eller övertidsersättningar, sagt upp utan grund, inte betalat tillägg eller söndagsersättningar, uppdiktat varningar, diskriminerat på grund av sjukdom, försummat alkohol- och hygienbestämmelser, hotat…”, räknar han upp missförhållanden anställda nämnt.

Exceptionellt nog vågar en grupp anställda på Nordic Unique Travels nu kräva att deras arbetsgivare ska ställas till svars för missförhållanden och obetalda löner. Risto Kalliorinne berättar att PAM vidtagit åtgärder för att lösa frågan.

”Dessa anställda vågade söka hjälp hos PAM och vid behov kommer vi att kräva fast i rätten att deras löner och ersättningar ska betalas.”

Risto Kalliorinne hoppas att nästa regering har tillräckligt med politisk vilja att finna lösningar som förbättrade behandlingen av utländska anställda.

”En civiliserad stat ska ta hand om alla som bor eller arbetar där. Vi kan inte acceptera att utländska anställda behandlas omänskligt. Jag förväntar mig att nästa regering försöker lösa detta problem bland annat genom att ge myndigheter mer resurser. För att fackförbund ska kunna göra något åt företag som bryter mot lagen behöver de hjälp från myndigheter”, noterar Risto Kalliorinne.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa